FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal16/04/2017

Måste jag ge bort hälften till min sambo?

Min sambo och jag har bott ihop i 5år och skaffade hus för två år sedan men vi har beslutat att gå ifrån varandra för hon var otrogen och nu säger hon att hon ska ta hälften av allt.

Men jag har betalat allt under alla dessa år då hon har studerat.

Jag undrar om jag måste ge henne hälften som hon verkligen inte förtjänar eller om det finns någon lag som stöttar mig i frågan?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Begäran av bodelning
När du och din sambo ska separera aktualiseras sambolagen. Av denna lag framgår att bodelning inte sker obligatoriskt när det är fråga om sambor. Bodelning av samboegendom görs endast då en sambo begär det i enlighet med 8 § 1st. För att allt ska gå rätt till bör du alltså begära en bodelning. Denna begäran ska läggas fram inom ett år efter att samboskapet upphört enligt 8 § 2st.

Vad ska delas?
När bodelning har begärts ska samboegendomen delas lika. I enlighet med 3 § består samboegendomen av er gemensamma bostad och bohag som ni har förvärvat för gemensam användning. Här finns det en presumtion som säger att så länge man har något för gemensamt bruk och så länge båda, på något sätt, har bidragit med inkomst till hushållet blir det att anse som samägt. Samägd egendom ska tas upp till hälften var hos samborna.

Vad ska inte delas?
Allt som ni har förvärvat/ägt innan samboskapet uppstod, ska inte upptas till bodelning. Vad som heller inte ingår och vad din sambo inte kan ta del av framgår av 4 §:

1. egendom som en sambo har fått i gåva av någon annan än den andra sambon med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda
2. egendom som en sambo har erhållit genom testamente med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda
3. egendom som en sambo har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda och
4. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-3, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Många gånger kan det vara svårt att avgöra när någon har bidragit i tillräcklig grad för att viss egendom ska delas lika. Kan ni inte komma överens om vilken egendom som ska delas eller exempelvis om vem som ska överta huset rekommenderar jag starkt att kontakta en jurist. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig.

Hoppas svaret varit till din hjälp!

Mvh,

Nina ErlandssonRådgivare