FrågaFAMILJERÄTTGod man15/11/2017

Måste jag gå till rätten om jag frivilligt ansökt om förvaltarskap?

varför måste man gå via rätten om man har sökt förvaltarskap frivilligt?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Anledningen till varför man måste gå via rätten även om man frivilligt har sökt om förvaltarskap beror på att det bara är rätten som kan ta beslut om att förvaltarskap ska anordnas (se 11 kap. 7 § Föräldrabalken). Det är inte fråga om att du behöver inställa dig på en rättegång utan handlar helt enkelt om vilken myndighet som tar beslutet. Förvaltarskapet är en mycket ingripande åtgärd för den enskilde och det är därför viktigt att ärendet blir ordentligt utrett utefter dess beskaffenhet.

Ansökan ska skickas till den tingsrätt där du är folkbokförd. Rätten fattar därefter sitt beslut skriftligt utifrån de inskickade handlingarna. Rätten kan istället hålla ett enklare sammanträde, om det är till fördel och möjligt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000