Måste jag gå med på bodelning under äktenskap och är jag tvungen att skriva på ett skuldebrev?

2020-02-10 i Bodelning
FRÅGA
Min man och jag ska bli särbos, vi gifte oss 2005. 2008 flyttade jag in i hans villa, 2014 gjorde vi bodelning, han skrev halva villan på mig. Nu ska vi bli särbos, vi ska skriva äktenskapsförord om enskild egendom, allt som någon av oss ägde vid äktenskapets ingående eller framledes förvärvar skall utgöra enskild egendom. Vi har ett inbördes testamente som redogör hur kvarlåtenskap ska fördelas vid dödsfall, där hela kvarlåtenskapen ska tillfalla den efterlevande maken med fri förfogande rätt osv.Min make köper en lägenhet för 1 740 000:-, som står i mitt namn, samtidigt ska vi göra en bodelning och han får tillbaka min halva av villan, han blir ensam ägare av fastigheten. Han har genom jurist utformat ett skuldebrev, där det står att jag har ett skuldbelopp på 1 740 000:- till honom. Vid försäljning, byte eller gåva ska skulden betalas till honom.Skulden är räntefri och ingen amortering finns.För att förhindra att skulden preskriberas oavsiktligt ska jag vart femte år datera och signera skuldebrevet.Min fråga och undran: Jag avstår halva villan, värde ca 4- 5 miljoner, i Knivsta tätort och får samtidigt en skuld på 1 740 000:- som jag förmodligen aldrig kommer att kunna lösa. Jag är pensionär och har jobbat inom vården, jag har en väldigt låg pension, ca 12 500:- /månad. Det känns som att hamna i en rävsax med skuldebrevet.Om jag däremot skulle begära skilsmässa idag, innan papperen skrivs, så skulle han få lösa mig för halva villan. Eg. vill jag inte skilsmässa
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Av din fråga framgår att du är gift och att ni ska bli särbos. Det framgår även att du äger halva villan och att ni nu ska skriva äktenskapsförord om att all er egendom ska bli enskild egendom. Din make har köpt en lägenhet som står i ditt namn och ni ska göra en bodelning där han får tillbaka din halva av villan. Ett skuldebrev har utformats för hela köpesumman för lägenheten som han vill att du skriver under och skuldebrevet kommer aktualiseras om du säljer, byter eller ger bort lägenheten. Reglerna kring vad som gäller kring egendom i ett äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad säger äktenskapsbalken?

Vad gäller vid bodelning under äktenskap?

Normalt sker bodelning vid äktenskapsskillnad eller dödsfall men det går att göra en bodelning under äktenskapet också (9 kap. 1 § andra stycket ÄktB). För att det ska vara möjligt behöver ni båda vara överens hur ni vill fördela er egendom. Du behöver alltså inte gå med på en bodelning som går ut på att du skänker halva villan till din man eftersom det bara är frivilligt att bodela under själva äktenskapet.

Vad gäller vid skilsmässa?

Vid skilsmässa så ska man fördela er egendom genom bodelning. Bodelning behövs dock inte om ni endast har enskild egendom och ingen av er vill få ta över bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § första stycket). Ifall ni skriver äktenskapsförord som talar om att all er egendom är enskild så behöver ni alltså inte göra en bodelning. Ifall du inte skriver under äktenskapsförordet så går en vanlig bodelning till så här:

- Steg 1 – Bouppteckning

I bouppteckningen utreder makarna vilka tillgångar och skulder de har från den dag då makarna ansökte om äktenskapsskillnad (brytdagen).

- Steg 2 – Andelsberäkning (11 kap 1-3 §§ ÄktB)

I detta steg ska tillgångarna och skulderna värderas enligt bouppteckningen och respektive make får dra av så mycket av sitt giftorättsgods som krävs för att täcka sina skulder. Vad som sedan finns kvar av respektive makes giftorättsgods läggs ihop i en gemensam pott och delas därefter lika. Efter man delat lika på egendomen så ska du få täckning för de skulder som du eventuellt har, och man adderar därför skuldernas värde till vad du fått innan (11 kap. 6 § ÄktB). Detta blir din totala del som du ska få ut från bodelningen.

- Steg 3 – Lottläggning (11 kap 7-11 §§ ÄktB)

Vid lottläggningen så bestämmer makarna rent konkret hur tillgångarna ska fördelas mellan dem medan det i steget innan endast handlar om ekonomiska värden. Nu ska alltså de faktiska tillgångarna fördelas. Vem ska få huset och vem ska bli utköpt? Vem ska behålla möblerna?

- Steg 4 – Bodelningsavtal (9 kap 5 § ÄktB)

Efter att man fördelat tillgångarna mellan sig så är det viktigt att man skriver ett bodelningsavtal. Det är ett bevis på att ni gjort en bodelning och förhindrar att den andre maken begär bodelning igen flera år senare.

Måste du skriva under skuldebrevet och gå med på bodelning?

Du behöver inte gå med på varken bodelning eller skuldebrevet. Det finns ingen legal skyldighet för dig att tvingas acceptera en bodelning under äktenskapet och inte heller att tvinga dig skriva under ett skuldebrev. I Sverige råder det avtalsfrihet, du väljer själv vilka avtal du vill ingå och på vilka termer det ska ingås. Ett skuldebrev är en avtalsförbindelse om ett skuldförhållande och du behöver därför inte skriva under om du inte vill, eftersom du själv väljer vilka avtal du vill ingå. Din man kan inte göra några juridiska åtgärder mer än att eventuellt begära skilsmässa. Sker detta så kommer du som utgångspunkt få hälften av värdet på egendomen, däribland hälften av fastigheten.

Min rekommendation till dig

Skuldebrevet är knutet till inköpspriset på bostadsrätten, och om lägenheten är din enskilda egendom så kommer den vara "din" vilket gör att om bostadsrätten går upp mycket i värde så kan det eventuellt vara fördelaktigt för dig. Värdet måste då som sagt öka, vilket inte är säkert och det kan även tillkomma till exempel mäklarkostnader vid en eventuell försäljning. Min bedömning är därför att det som är mest fördelaktigt för dig är att du

1 - inte går med på den bodelning som din man vill göra och därmed inte skänka bort halva fastigheten, och

2 - inte går med på utfärdandet av skuldebrevet

Jag råder dig att informera din man om att du inte går med på varken bodelningen eller skuldebrevet.

Då du beställt telefonuppföljning kan vi prata vidare om ditt ärende när jag ringer dig. Jag kommer att ringa dig imorgon, tisdagen den 11 februari, klockan 16.00. Jag kommer ringa från dolt nummer så du är medveten om det. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi en annan tid. Jag nås för ändamålet på emil.bengtsson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2632)
2020-09-26 Hur gör vi en bodelning när vi ska skiljas?
2020-09-25 Vad krävs för att en gåva inte ska ingå i bodelningen?
2020-09-21 Vem har rätt till fastigheten efter separation?
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn

Alla besvarade frågor (84372)