Måste jag ersätta mina syskon för förskott på arv?

2019-07-29 i Förskott på arv
FRÅGA
För 10 år sedan gav vår mor 200 000 kr till mig som jag behövde som delbetalning som fattades för köp av en lägenhet.Nu har mor gått bort , vi är 4 syskon under de här åren har de gett olika förslag hur de skulle få sin del av kakan, om jag ska ge dem motsvarande del av min lägenhet , men jag anser det inte vara värt, då den skulle vara 5 % av en lägenhet per syskon, och så kan knappt ha det när det finns osämja. Min fråga är:om jag i samband med bouppteckning ger skriftligt uttalande att de 200 000 var förskott på mitt arv efter mor, kan någon av mina syskon fortfarande gå till tingsrätten och hävda att det finns tvist och försöka tvinga mig, eller processa om att jag ska ersätta dem på annat sätt, exempelvis genom att ge bort del av min egendom de väljer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Utgångspunkten enligt svensk rätt är att det en arvlåtare under sin livstid givit till bröstarvinge (dvs. barn) ska räknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits i t.ex. gåvobrev eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett att det inte ska utgöra förskott (6 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Kostnader en förälder lagt ner på ett barns uppehälle och utbildning ska inte avräknas. I kostnaderna ingår t.ex. levnadskostnader och mindre gåvor (6 kap. 2 § ÄB). Om det givits ett förskott ska det för bestämmande av arvslottens storlek, kvarlåtenskapen innan delningen ökas med förskottets värde eller, om avräkning inte kan ske till fullo, med vad som kan avräknas (6 kap. 5 § ÄB). Skulle gåvan som arvinge mottagit vara värd mer än vad vederbörande annars skulle fått som arvslott behöver hen inte betala tillbaka överskottet (6 kap. 4 § ÄB).

I ditt fall innebär det att utgångspunkten är att de 200.000 kronor du fått av din mor är ett förskott på arv. Undantaget skulle vara om din mor skrev ett gåvobrev i vilket det framkom att det inte skulle utgöra förskott. Vid beräkning av arvslotten i samband med er mors bortgång kommer förskottet att läggas till, vilket kommer att innebära att du får mindre arv än dina syskon av kvarlåtenskapen. Beroende på hur stor er mors kvarlåtenskap är kan det innebära att du inte får något alls eller att du får mindre än dina syskon (då du redan fått 200.000 kronor i förskott). Skulle arvslotterna bli mindre än 200.000 kronor kommer du inte att få något alls, medan dina syskon kommer att få dela på resten; däremot är du inte skyldig att betala tillbaka överskottet även om du har fått mer (och behöver således inte sälja eller skänka bort någon av din lägenhet).

Undantaget till ovanstående är bestämmelsen om det förstärkta laglottsskyddet. Bestämmelsen innebär att den som mottagit en gåva, i vissa fall kan bli återbetalningsskyldig. Återbetalningsskyldighet kan bli aktuell om andra arvingars laglott kränkts (dvs. att det finns mindre kvar än hälften av arvslotten) och att arvlåtaren skänkt bort för att ordna med successionen. Lagen skiljer mellan två grupper av fall; dels gåvor som givits under sådana omständigheter att den till syftet är att jämställa med testamente (t.ex. gåvor som ges på själva dödsbädden), dels då arvlåtaren givit bort egendom på sådana villkor att gåvan till syftet är att jämställa med testamente. Till denna grupp hör fall då arvlåtaren stipulerat sådana villkor för gåvan att han kan beräkna att få behålla nyttan av egendomen. I ditt fall fick du gåvan av din mor för tio år sedan varför det vore väldigt långsökt att hävda att gåvan skett med syfte att ordna med successionen. Utifrån det du skrivit i din fråga torde det förstärka laglottsskyddet inte vara aktuellt.

Sammanfattningsvis är gåvan du fick av din mor att räkna som förskott på arv. Det kan du medge vid bouppteckningen, innebärande att du kommer att ta del av mindre av (eller inget av) kvarlåtenskapen efter din mor. Om gåvan i slutändan innebär att du får mer än vad som finns kvar till dina syskon är du däremot inte skyldig att betala tillbaka överskottet.

För det fall att det blir en tvist eller ni behöver hjälp med beräkningen av arv, kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig vidare. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1111)
2020-06-22 Kan man ge gåvor till bröstarvinge utan att det räknas som förskott på arv?
2020-06-21 Kan gåva ges till barn utan att det påverkar bouppteckningen i framtiden?
2020-06-21 Får mina föräldrar sälja sin fastighet till mitt syskon?
2020-06-17 Värdering av förskott på arv - fast egendom

Alla besvarade frågor (81881)