Måste jag ersätta hyresvärden för märken i lägenheten?

Målade mitt sovrum i min hyresrätt även fast min hyresvärd sa nej. Det blev märken när vi drog bort tvn och en list från taket men i övrigt sa hyresvärden att det inte var något fel på målningen. I vardagsrummet satte vi en list som gömmer sladdar och det blev märken när vi drog bort listen. Nu har hon anlitat hantverkare som ska fixa det efter vi flyttat och fakturan på 7000kr får jag stå för. Är detta rätt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om hyresfrågor regleras i 12 kap. jordabalken (JB).

Hyresgästen har en skyldighet att vårda lägenheten (12 kap. 24 § JB). Det innebär att hyresgästen ska använda lägenheten aktsamt så att ingen skada uppkommer. Om du som hyresgäst orsakar skada i lägenheten blir du skyldig att ersätta skadan. Du är dock inte skyldig att ersätta hyresvärden för normalt slitage. Vad som utgör skada eller normalt slitage är inte alltid enkelt att avgöra. Exempel på normalt slitage kan vara märken eller hål i väggar efter tavlor och hyllor. En bedömning måste dock göras i det enskilda fallet. Onormalt stora hål eller märken kan till exempel utgöra skada.

Du som bostadshyresgäst har även rätt att på egen bekostnad måla, tapetsera och utföra liknande åtgärder i hyresrätten (12 kap. 24 a § JB). Liknande åtgärder kan till exempel vara montering av persienner eller byte av golvlister. Du behöver inte ens meddela din hyresvärd om att du tänker utföra sådana åtgärder. Det krävs alltså inget godkännande från hyresvärden för detta. Det är dock viktigt att åtgärderna utförs fackmannamässigt för att inte lägenhetens bruksvärde ska minska. Det innebär att en dåligt utförd renovering kan medföra att hyresvärden har rätt till ersättning för kostnader att återställa lägenheten.

I fall att hyresgästen har utfört tillåtna renoveringsåtgärder, såsom fackmannamässigt målningsarbete, är hyresgästen inte skyldig att återställa lägenheten eller ersätta hyresvärden. Om det däremot uppkommit större märken när ni dragit bort lister och TV kan hyresvärden ha rätt till ersättning för att kunna återställa lägenheten, om inte ni själva återställt den. Mindre märken utgör dock inte någon skada på lägenheten.

Det är svårt att avgöra om du är skyldig att ersätta hyresvärden eller inte. Svaret på frågan beror främst på hur stora dessa märken är som uppkommit. I fall att du och din hyresvärd inte kommer överens om ersättning för eventuell skada har du som hyresgäst möjlighet att vända dig till hyresnämnden som kan medla.

Med vänlig hälsning,

Agnes LangeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000