Måste jag dela information om barnen med en förälder som inte har vårdnaden?

2019-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Jag har ensam vårdnad om mina 2 barn. Ex-sambon som är pappa till båda vill veta exakt vilka behandlingar och diagnoser ett av barnen har. Måsta jag lämna detta till honom? Innebörden av diagnosen (barnets svårigheter) och vad barnet behöver (vilken stöd, vilket bemötande) har han upprepande gånger fått veta.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du beskriver att du har ensam vårdnad om era gemensamma barn. Då gäller det att du är den som bestämmer vem som får veta vad om barnet. Även om det kan vara bra för den föräldern som inte har vårdnaden att vara insatt i vad som gäller för barnet vid ett eventuellt umgänge. Däremot har du ingen skyldighet att dela information om barnen med ex-sambon som inte har vårdnad. Man kan sammanfattningsvis säga att du är förälder med ensamrätt att bestämma över barnen och deras utveckling.

Hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1447)
2020-05-26 Kan fadern till mitt barn motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Kan förälder med gemensam vårdnad motsätta sig skolbyte?
2020-05-24 Hur får jag ensam vårdnad om mitt barn?
2020-05-21 När upphör vård enligt LVU?

Alla besvarade frågor (80260)