FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/01/2022

Måste jag betala underhållsbidrag om jag inte får träffa mina barn?

Hej,

Jag fick ett besked av Hövrätten att jag kan inte få kontakt eller träffa mina barn alls.

De bor hos mamman i skedde adress.

Hon har ändrat barns namn, och jag kan inte hitta mina barn information eller sina namn i min Försäkringskassan sida.

Måste man betala underhållsstöd om jag kan inte träffa barnen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag har förstått får du inte ha kontakt med dina barn längre och undrar nu om du behöver betala underhållsbidrag. Regler om detta finns i föräldrabalken (FB).

Måste du betala underhållsbidrag?

Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten gäller tills barnet fyllt 18 eller 21 år beroende på om barnet går i skolan (7 kap. 1 § FB). I vissa situationer ska underhållsskyldigheten fullgöras genom underhållsbidrag (7 kap. 2 § FB). Detta gäller om föräldern:

1. Inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet eller

2. Har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern

I och med att du inte längre får ha kontakt eller träffa dina barn är det troligt att du inte längre har vårdnaden om barnen och inte heller varaktigt bor tillsammans med dem. I sådana fall ska du betala underhållsbidrag enligt p. 1 ovan (7 kap. 2 § FB). Det finns vidare inte något undantag från skyldigheten att betala underhållsbidrag ifall man inte får träffa sina barn, utan är någon av punkterna i 7 kap. 2 § FB uppfyllda ska man betala underhållsbidrag.

Sammanfattning och råd

Då du inte längre får träffa dina barn är det rimligt att anta att du inte längre har vårdnaden om barnen och att du inte heller varaktigt bor tillsammans med dem. Du ska därför betala underhållsbidrag. Detta gäller trots att du inte får ha kontakt med dem.

I din fråga nämnde du att du inte kan hitta information om dina barn längre. Min rekommendation är därför att du tar kontakt med Försäkringskassan eller Skatteverket som kan hjälpa dig vidare.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor BäckströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000