Måste jag betala underhåll när mitt barn blivit familjehemsplacerat enligt LVU?

2017-11-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har tyvärr fått min dotter familjehemsplacerad. Hag har pratat med mina väninnor en del om det här. De tycker det är konstigt att jag betalar underhåll och det tycker jag med. Jag ger ju mycket kläder och leksaker, mjukisdjur, smycken etc. för att jag vill att hon ska ha det bra. Det är LVU, alltså en ofrivillig placering. Ska jag betala underhåll?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag på något vis ska utveckla svaret är du välkommen att publicera en kommentar eller mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Även fast placering enligt LVU är en tvångsåtgärd finns det en viss underhållsskyldighet för föräldern eller föräldrarna. Det grundläggande skälet till detta är ganska logiskt. Eftersom en förälder som har sitt barn boende hos sig har omkostnader för barnet så är det även rimligt att föräldern bidrar till barnets försörjning då hen bor någon annanstans.

Formellt framgår detta av 8 kap. 1 § socialtjänstlagen, som anger att föräldrar i "skälig utsträckning" ska betala underhållsbidrag till socialnämnden för den vård som tillhandahållits barnet (d.v.s. familjehemsplaceringen). Av 6 kap. 2 § socialtjänstförordningen kan utläsas att underhållsbeloppet inte för vara högre än det s.k. "underhållsstödsbeloppet" enligt 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken. Underhållsstödsbeloppet uppgår, vilket alltså anges i den sistnämnda paragrafen, för närvarande till 1573 kr per månad.

För dig innebär detta att du aldrig kan bli skyldig att betala mer än 1573 kr per månad (vilket då går direkt till kommunen). Du har heller ingen lagenlig skyldighet att förse ditt barn med kläder, leksaker och liknande under den tid som familjehemsplaceringen pågår. Sådana materiella bidrag är med andra ord av helt frivilligt slag.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?