Måste jag betala tillbaka en misstagsbetalning?

FRÅGA
Min förre arbetsgivare satte av misstag in en mindre summa pengar på mitt konto. Jag arbetar ej där längre. Nu har de gått i konkurs.fick brev från advokat att dom ville att jag skulle betala tillbaka. Måste jag de? Vad händer om jag inte gör de?Anita
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du har fått en misstagsbetalning blir principen om condictio indebiti tillämpligt. I korta drag innebär den att den som har betalat fel har rätt att kräva tillbaka pengarna. Du måste således betala tillbaka pengarna. Det finns ingen lag som reglerar detta, utan istället hittar man principen i praxis (NJA 1994 s. 177, NJA 1999 s. 575, NJA 2016 s. 1074).

Om du använder dig av pengarna kan du göra dig eventuellt skyldig till olovligt förfogande enligt 10:4 BrB. Om du använder dig av pengar som du har fått genom en misstagsbetalning, använder du någon annans pengar, vilket är brottsligt. I NJA 1994 s. 480 fick en företagsägare en felaktigt utbetald summa pengar på sitt konto, som ägare sedan använde för privat bruk. Företagsägare blev dömd för olovligt förfogande.

Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Philip Stocker
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?