Måste jag betala "straffavgift" om jag avslutar avtal om privatleasing i förtid?

2020-08-20 i Avtal
FRÅGA
Hej,Under april månad leasade jag en bil (privat), som jag nu önskar att säga upp. Bilen är en ladd-hybrid och jag har redan fått två återkallelser under den korta perioden jag har haft bilen. Senaste felet gör att jag inte får ladda batteriet och jag tycker därför att jag bör kunna avbryta leasingavtalet utan att behöva betala 35% av kvarvarande hyror. Vad jag tycker spelar dock ingen roll utan jag behöver få hjälp med att se över mina möjligheter. Kan jag överhuvudet taget kommer undan "straffavgiften" och i så fall hur går jag till väger?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Möjligheten att bryta ett avtal om privatleasing regleras i avtalet mellan dig (leasingtagaren) och leasinggivaren. I vissa leasingavtal finns det en, som du benämner det, "straffavgift" som innebär att man får betala en viss procent av de kvarvarande leasingavgifterna om avtalet bryts i förtid. Vissa leasinggivare erbjuder inte ens den möjligheten. Om du som konsument köper en bil av en näringsidkare finns det skyddande bestämmelser i konsumentköplagen. Sådan konsumentskyddande lagstiftning finns inte när det gäller avtal om privatleasing. Du är som utgångspunkt helt bunden av vad du avtalat med leasinggivaren om.

För att bryta ett avtal och inte vara tvungen att betala de återstående avgifterna (eller del av dem som i ditt avtal) krävs det att du kommer överens med leasinggivaren därom. Det är givetvis fullt möjligt att avtala om annat än vad ni ursprungligen kommit överens om. Däremot är det ingen rättighet utan det krävs att ni är överens. Enda möjligheten i övrigt är om du i domstol kan visa att avtalsvillkoren är oskäliga och därför ska jämkas så du antingen betalar lägre avgift eller ingen alls. Jag kan inte finna att det är prövat i domstol huruvida sådan avgift du benämner kan anses som oskälig. För att få prövat i domstol krävs det dock att du vägrar att betala de återstående avgifterna och att leasinggivaren stämmer dig. Om du förlorar i domstol och döms att betala utifrån vad ni avtalat kan du bli skyldig att betala både dina egna och din motparts rättegångskostnader. Det finns därmed en risk att det blir kostsamt för dig att bestrida vad ni avtalat om. Utgångspunkten är att ingångna avtal ska hållas.

Om du önskar hjälp från en av våra jurister, antingen med att gå igenom ditt avtal eller för det fall att det uppkommer en tvist med leasinggivaren, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Min rekommendation är dock att du antingen behåller bilen under den avtalade leasingtiden, eller att du betalar det du benämner som "straffavgift". Min uppfattning är att det rent generellt är svårt för någon att komma ur ett avtal som det du beskriver och det finns en risk att det blir mer kostsamt för dig om du vägrar betala och ärendet går till domstol.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1412)
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt
2021-01-19 Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?
2021-01-18 Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?

Alla besvarade frågor (88341)