Måste jag betala skatt på vinsten om jag säljer mitt hus?

2021-03-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej, min morfar bor i ett hus som han köpte på 80-talet. Om han skulle sälja huset skulle han betala skatt på vinsten? Om min mamma ärver huset och säljer det efter att dödsbot är uppgjort, skattar hon på vinsten då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL). Jag tolkar frågan som att din morfar bor i huset, och att ni undrar om han behöver betala skatt på visten om han säljer huset. Jag kommer i svaret även redogöra för beskattningskonsekvenserna om huset överlåts till din mamma genom arv, gåva eller testamente, varefter hon säljer huset.

Måste jag betala skatt på vinsten om jag säljer mitt hus?

En kapitalvinst ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § första stycket IL). En kapitalvinst är en vinst som uppstår vid avyttring av en tillgång (41 kap. 2 § första stycket IL). En avyttring innebär att en tillgång säljs, byts, eller överlåts på liknande sätt (44 kap. 3 § IL).

Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den sålda tillgången, minskat med försäljningskostnader, och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL).

Kapitalvinsten kan beräknas genom följande formel:

Ersättning vid försäljning - försäljningsutgifter - omkostnadsbelopp = kapitalvinst

Omkostnadsbeloppet är utgifter för anskaffning och utgifter för förbättring (44 kap. 14 § första stycket IL).

Omkostnadsbeloppet kan beräknas genom följande formel:

Omkostnadsbelopp = anskaffningsutgifter + förbättringsutgifter.

Kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras (44 kap. 26 § första stycket IL).

Vad händer om din mamma ärver huset från morfar och därefter säljer det?

Förvärv genom arv, gåva eller testamente är skattefria (8 kap. 2 § första stycket IL). Om en tillgång förvärvas genom arv eller gåva inträder förvärvaren i givarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § första stycket IL). Förvärvaren tar därmed över givarens omkostnadsbelopp.

Kapitalvinsten beskattas med 30 % statlig inkomstskatt i inkomstslaget kapital (65 kap. 7 § IL). Om det är en privatbostadsfastighet som säljs beskattas kapitalvinsten istället med 22 % skatt (45 kap. 33 § första stycket IL).

Sammanfattningsvis kan sägas att kapitalvinsten kommer beskattas i samband med försäljning av huset. Om din morfar säljer huset beskattas kapitalvinsten. Om huset överlåts till din mamma genom arv, gåva eller testamente är överlåtelsen skattefri. När din mamma sedan säljer huset kommer vinsten beskattas. Din mamma övertar i samband med överlåtelsen din morfars omkostnadsbelopp, och kan använda sig av detta vid beräkning av kapitalvinsten.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (378)
2021-10-03 Anskaffningsutgift (inköpspris) vid fastighetsförsäljning
2021-10-01 Hur beräknas en kapitalvinst vid husförsäljning?
2021-09-30 Skatt på vinst innan vinsten mottagits
2021-09-07 Behöver jag betala skatt på vinsten om jag säljer en fastighet jag fått i förskott på arv?

Alla besvarade frågor (96356)