Måste jag betala skatt om jag byter bostadsrätt?

2020-01-12 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej! Jag och bekanta till mig bor i samma BRF - kan vi byta lägenhet rakt av eller måste vi sälja/köpa från var sitt håll? På detta vis kan vi undvika höga mäklaravgifter - men vi undrar om det ändå praktiskt måste räknas som en försäljning som genererar skatt för oss båda? Tekniskt sätt så äger vi ju inte lägenheten utan endast en % av BRF, varpå det snarare endast blir en omskrivning av adress men % i föreningen förblir densamme. Eller tänker vi fel?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga

Såhär har jag förstått din fråga: Du vill byta lägenhet med någon i din bostadsrättsförening och undrar nu om du måste betala skatt på grund av detta. Jag kommer börja mitt svar med att förklara vad som gäller skatterättsligt för byten av bostadsrätter. Sedan kommer jag berätta vad skattekonsekvensen blir av ett byte. I slutet av svaret kommer jag förklara hur man gör för att begära uppskov med skatten. Regler om inkomstskatt finns i inkomstskattelagen (IL).

Måste jag betala skatt om jag byter bort min bostadsrätt?

Om du gör en kapitalvinst vid en försäljning av en bostadsrätt, så ska du betala skatt på vinsten (42 kap. 1 § IL). Inom skatterätten likställs ett byte med en försäljning (44 kap. 3 § IL). Det betyder att du måste betala skatt vid en eventuell kapitalvinst, oavsett om du säljer eller byter bort lägenheten.

Hur mycket skatt måste jag betala?

Du ska betala skatt om du gör en kapitalvinst vid bytet. Du räknar ut kapitalvinsten genom att ta ersättningen minus omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § IL). Din ersättning är marknadsvärdet på lägenheten som du får i utbyte mot din nuvarande lägenhet. Ditt omkostnadsbelopp är vad du köpte din nuvarande lägenhet för, plus eventuella förbättringsutgifter som du har haft (44 kap. 14 § IL). En förbättringsutgift kan till exempel vara om du har gjort en ombyggnation, glasat in balkongen, tillfört vitvaror till lägenheten eller något likande. Om ersättningen är större än omkostnadsbeloppet så har du gjort en kapitalvinst som du måste betala skatt på. Skatten vid försäljning/byte av bostadsrätter är 22 % av vinsten (46 kap. 18 § IL och 65 kap. 7 § IL).

Hur gör jag för att begära uppskov med skatten?

Du kan begära att få uppskov med att betala skatten, vilket betyder att du skjuter upp beskattningen till ett senare beskattningsår. Regler om detta finns i 47 kap. IL. För att kunna begära uppskov så måste tre krav vara uppfyllda (47 kap. 2 § IL). 1: Du ska ta upp en eventuell vinst när du säljer/byter bort din ursprungsbostad (lägenheten du bor i nu). Bostaden ska dessutom vara din permanentbostad, vilket betyder att du bott där i minst ett år före det att du säljer/byter bort lägenheten, eller minst tre av de senaste fem åren. 2: Du har köpt/bytt till dig eller tänker köpa/byta till dig en ersättningsbostad. Ersättningsbostaden är den lägenheten som du ska bo i efter köpet/bytet. 3: Du måste flytta in i ersättningsbostaden.

Om dessa krav är uppfyllda så har du rätt till uppskov med skatten. Du ska i så fall varje år ta upp en schablonintäkt till beskattning. Schablonintäkten är 1,67 % av ditt uppskovsbelopp (47 kap. 11 b § IL). Skatten på schablonintäkten är 30 % (65 kap. 7 § IL).

Om du vill läsa mer om beskattning vid byte av bostadsrätter och vad som gäller för att få uppskov med skatten, så rekommenderar jag att du går in och läser på skatteverkets hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (365)
2021-04-30 Hur beräknas man kapitalvinstskatt?
2021-04-28 Beräkning av kapitalvinstbeskattning efter fastighetsförsäljning
2021-04-23 Kapitalvinstbeskattning av samlarobjekt och antikviteter
2021-04-12 Beskattning av kryptovalutor

Alla besvarade frågor (92024)