Måste jag betala skatt i Sverige för en såld lägenhet i utlandet om jag betalar skatt där också?

FRÅGA
Hej, jag är ej svensk medborgare men jag jobbar här. Jag ska sälja min gamla lägenhet i min hemland och betalar skatt där. Måste jag också betala skatt i Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida du ska betala skatt i Sverige måste man först avgöra om du är begränsat skattskyldig eller obegränsat skattskyldig. För att vara obegränsat skattskyldig måste något av följande alternativ vara uppfyllt:

1. du är bosatt i Sverige (dvs du är folkbokförd och har din bostad här),
2. du vistas i Sverige mer än 6 månader per år, eller
3. du har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen).

Uppfyller du inte något av alternativen är du istället begränsat skattskyldig (3 kap. 17 § punkt 1 inkomstskattelagen).

Som obegränsat skattskyldig skattar du för alla dina inkomster, oavsett om du tjänat in dem i Sverige eller utlandet (3 kap. 8 § inkomstskattelagen). Som begränsat skattskyldig skattar du dock bara i princip för inkomster som på något sätt kommer från Sverige (3 kap. 18 § inkomstskattelagen).

Utifrån din korta beskrivning av situationen antar jag att du är att betrakta som obegränsat skattskyldig. Du jobbar här, och benämner lägenheten i ditt hemland som din "gamla lägenhet", vilket tyder på att du har en permanentbostad i Sverige och att du därmed är bosatt här. Som obegränsat skattskyldig skattar du även för inkomster som kommer från utlandet, och alltså i även för vinsten du gör på lägenhetsförsäljningen.

Skatteavtal kan undanröja dubbelbeskattning
Eftersom du uppger att du dock även kommer att behöva skatta i ditt hemland uppstår en situation där du dubbelbeskattas, dvs betalar skatt för samma försäljning både i ditt hemland och Sverige. För att undvika sådana här situationer brukar länder ingå i så kallade dubbelbeskattningsavtal där man bestämmer hur beskattningsrätten ska fördelas mellan länderna. Ett dubbelbeskattningsavtal kan alltså göra så att du slipper betala skatt två gånger för samma inkomst.

I din fråga anger du dock inte vilket land du har som hemland och jag har därför inte heller någon möjlighet att kolla upp det eventuella dubbelbeskattningsavtalet. En möjlighet är du istället på egen hand googlar på "Sverige och [ditt hemland] dubbelbeskattningsavtal", då avtalen ligger uppe på nätet. I annat fall går det att ringa till Skatteverket och se om de kan ge något svar.

Det finns möjlighet till avdrag
Skulle någon dubbelbeskattning inte undanröjas med hjälp av dubbelbeskattningsavtal finns det alltid en möjlighet att göra avdrag på den skatt du betalat utomlands när du ska betala skatt i Sverige (42 kap. 2 § och 16 kap. 18 § inkomstskattelagen). På så sätt kan eventuell dubbelbeskattning också undanröjas internt.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll