Måste jag betala parkeringsböterna?

2019-05-05 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!Min sambo kom hem igår vid 18.50 tiden, köpte en parerkingsbiljett som gäller i 24h och morgonen därpå ser min sambo att han fått parkeringsbötter där det står Biljett saknas/ ej synlig. Min sambo ser det och förstår inte varför han fått böter när han själv kunde se biljetten utifrån. Har bilder som min sambo tog på morgonen på hur biljetten satt det var oväder så kanske de gjorde det svårare att se genom bilfönstret. Ringde och pratade med parkeringsservice men dem ville inte hjälpa mig. Har jag något rättighet att avstå från böter när sånt uppstår?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huruvida din sambo är skyldig att betala böterna i slutändan är beroende av vad han kan bevisa. Jag kommer i det följande att förklara reglerna om bevisbörda i parkeringsärenden och avslutningsvis ge råd i ärendet. Reglerna om bevisbörda vid (fel)parkering är i mångt och mycket beroende av vad som fastställs i praxis.

Parkeringsbolaget/kommunen har den inledande bevisbördan

Bevisbördan för att din sambo felparkerat ligger initialt på den kommun eller markägare för vars räkning parkeringsanmärkningen utfärdats (NJA 2013 s. 711 p.7). I detta fallet är det således från början kommunen eller parkeringsbolaget (beroende av om det är kommunal eller privat mark) som har bevisbördan för att en felparkering skett.

Anteckning om felparkering utgör ett starkt bevis och bevisbördan övergår till din sambo

När en parkeringsanmärkning utfärdas utgör en anteckning om felparkering ett starkt bevis. Kommunen/parkeringsbolaget har således uppfyllt sin bevisbörda genom att utfärda parkeringsanmärkningen och den anteckning som skett därom. För att undslippa betalningsansvar övergår bevisbördan till den som fått parkeringsanmärkningen och påståtts ha felparkerat.

Bevisbördan innebär att din sambo måste lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen eller framställa någon form av bevisning som medför att invändningen mot avgiften framstår som så trovärdig att den inte kan lämnas utan avseende (NJA 2001 s. 889). Enbart ett påstående om att felparkering inte har skett är inte tillräckligt för att betalningsansvar ska undanröjas (NJA 2013 s. 711 p.7 med hänvisning till NJA 2001 s. 889).

I din sambos fall innebär det att kommunen/parkeringsbolaget uppfyllt sin bevisbörda genom den anteckning som skett i samband med utfärdandet av parkeringsanmärkningen. I det fallet övergår bevisbördan till din sambo. För att undslippa betalningsansvar måste han lämna en trolig redogörelse för omständigheterna vid parkeringen och om möjligt bevisa att parkeringsbiljetten faktiskt låg synligt. Anledningen till att bevisbördan skiftar mellan parterna är att det annars skulle vara väldigt enkelt för den som de faktiskt felparkerar att undslippa parkeringsböter.

Mitt råd till din sambo är att överklaga parkeringsboten till parkeringsbolaget. Det kan vara en god idé att till överklagan bifoga bilderna han tog av att man faktiskt kunde se parkeringsbiljetten. Om parkeringsbolaget inte uttryckligen ger er anstånd med att betala böterna bör ni, trots att ni överklagar, betala avgiften med förhoppning om att få tillbaka pengarna om ni får rätt i er överklagan.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (358)
2019-10-07 Vilken summa är rimlig för parkeringsböter?
2019-10-01 Vad gäller vid felaktig positionering när man använder en parkeringsapp?
2019-10-01 Rätt till återbetalning för parkeringsbiljett vid parkeringsbot
2019-09-19 Kan man invända mot en betald kontrollavgift?

Alla besvarade frågor (73745)