Måste jag betala min sambos lån när vi separerar?

Jag vill separera från min sambo, men när jag tar upp det säger han att jag måste sätta in hälften av lånet 65 000 kr på saker vi köpt under vårt 5 åriga förhållande, 130 000 kr. Lånet står på honom, då jag har gamla skulder hos kronofogde får jag inget eget lån. Vad gäller för mej, är jag fast i förhållandet tills lånet är betalt? Vill inte be barn om hjälp med lån.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med kan ett samboförhållande upphöra närsomhelst. Det finns inget som tvingar en person att fortsätta leva tillsammans med sin sambo. Ett samboförhållande kan exempelvis upphöra genom att samborna flyttar isär.

Angående lånet står din sambo ensam som låntagare och det är därför han som ska betala lånet, fastän ni kommit överens om att han ska stå på lånet för att du själv inte får låna. Risken för att ni senare skulle flytta isär är något som han borde ha tänkt på vid lånetillfället. Du är alltså inte skyldig att betala lånet.

Bodelning

Lånet kan däremot a betydelse vid en eventuell bodelning. När ett samboförhållande upplöses ska nämligen en bodelning göras, såvida ni inte avtalat om annat. En begäran om bodelning ska framställas av en sambo inom 1 år från det att samboförhållandet upphört. Vid en bodelning fördelas all samboegendom mellan samborna. Med samboegendom avses bostad och bohag, såsom möbler och annat lösöre, som förvärvats för gemensam användning. En bodelning kan förenklat sammanfattas följande:

Först beräknas sambornas andelar i samboegendomen, dvs hur mycket samboegendom som tillhör varje sambo- Från vad en sambo äger ska så mycket avräknas att det täcker dennes skulder. Det som sedan återstår läggs samman och delas lika mellan samborna. Nedan följer ett exempel på hur en bodelning kan se ut och hur skulder påverkar fördelningen av samboegendomen.

Exempel:

Sambo A och B äger tillsammans en lägenhet för totalt 1 000 000 kr. Varje sambo äger också bohag till ett värde av 15 000. Sambo B har däremot en skuld på 130 000 kr. Efter skuldavräkning ska sambo A bidra med 515 000 kr till delningen (500 000 + 15 000), medan sambo B bidrar med 385 000 kr (500 000 + 15 000 - 130 000). Ur bodelning erhåller samborna (515 000 + 385 000)/2 = 450 000 kr var.


Sammanfattning

Du kan avsluta samboförhållandet när du vill och du är inte skyldig att betala hälften av lånet. Eftersom din sambo står på lånet är han eller hon ensam ansvarig för lånet. Om ni flyttar isär kan däremot en bodelning bli aktuell. I så fall kan din sambo få täckning för sitt lån ur samboegendomen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Simon WikströmRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning