Måste jag betala hyra om jag flyttat ut från min sambo?

FRÅGA
Har jag skyldighet att betala mina tre månaders uppsägningstid på en hyresrätt vid en seperation om min sambo för tillfället bor kvar och jag har flyttat ut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om det är du som står på hyreskontraktet så är det du som har en avtalsförbindelse mellan dig själv och hyresvärden. Det är alltså du som måste betala hyran till din hyresvärd och om du inte betalar hyran så är det dig som hyresvärden kan kräva på betalning genom ex kronofogden. Om du och din f.d sambo delat på hyran under tiden som ni bott tillsammans så är det en överenskommelse mellan er och som rimligen har varit gällande under tiden ni bott tillsammans och som således inte gäller efter att någon av er flyttat ut. Vilket gör att du inte kan åberopa den överenskommelsen för att komma undan betalningsskyldighet.

Om det är din f.d sambo som står på hyreskontraktet så gäller samma som ovan, med den skillnaden att det är din f.d sambo som kan bli krävd på betalning av hyresvärden.

Om ni båda står på avtalet så har ni båda solidariskt betalningsansvar, vilket innebär att din f.d sambo har rätt att i efterhand kräva dig på betalningen av hyran om du inte betalar din del.

Det du kan göra är att meddela din hyresvärd att du överlåtit hyresrätten till din f.d sambo och på så sätt överlåta avtalsförpliktelsen (om du har någon, dvs du står på hyresavtalet) till den som bor kvar i lägenheten.

Vänligen,

Emil Larsson
Fick du svar på din fråga?