Måste jag betala för nytt tätskikt och kakel när en entreprenör anlitad av min bostadsrättsförening orsakat skada?

2017-10-14 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Min bostadsrättsförening anlitade ett spolbilsföretag som orsakade en skada i ett rör som går upp i min lägenhet. Jag kan inte använda badrum och kök. Styrelsen har sagt att jag inte får göra det eftersom det läcker vatten genom köksväggen hos grannen under varje gång man spolar i en vattenkran eller toaletten. Nu ska styrelsen undersöka om de ska använda relining eller byta ut röret. Om röret byts ut måste man bryta upp vägg och golv i mitt badrum. Styrelsen säger att jag måste bekosta återställandet av badrummets tätskikt och kakel eftersom det står så i stadgarna. Är det verkligen rimligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är i behov av kompletteringar eller förtydliganden är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com.

Inledningsvis vill jag säga att jag blev ganska upprörd när jag läste din fråga. Jag är själv ordförande i min bostadsrättsförening och tycker att det resonemang du återgett, från styrelsens sida, är mycket besynnerligt. Nedan motiverar jag detta med hänvisningar till bostadsrättslagen.

Enligt 7 kap. 4 § är föreningen skyldig att hålla lägenheten i gott skick. Om föreningen åsidosätter sin underhållsskyldighet har bostadsrättshavaren enligt 7 kap. 2 § rätt till nedsättningen av månadsavgiften och eventuellt skadestånd (om föreningen agerat försumligt). Avvikande bestämmelser i stadgarna kan inte ändra på detta (stadgarna kan i allmänhet bara skrivas till medlemmarnas fördel).

Föreningens underhållsansvar begränsas dock av 7 kap. 12 §, som anger att bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens inre underhåll (golv, väggar, dörrar etc.). Samma paragraf säger dock att föreningen är skyldig att underhålla ledningar för bland annat vatten och avlopp (om inte bostadsrättshavaren själv monterat dit dem).

Av lagtexten kan man således utläsa att styrelsen i din förening tveklöst är skyldig att reparera vattenledningsskadan. Lika uppenbart är det inte, rent språkligt, att detta ansvar även omfattar dina ytskikt. Det räcker dock med ett minimum av juridisk intelligens för att förstå att om föreningen river ut ett badrum, för att åtgärda ett fel som föreningen ansvarar för, så föreligger även ett ansvar för att återställa badrummet i dess ursprungliga skick. Något annat vore helt ologiskt och i strid med bostadsrättslagens syfte. Två rättsfall som belyser detta förhållande, även om tvistefrågorna i de fallen är av annan karaktär, är RH 2016:15 och NJA 2011 s. 548 (jag kan mejla dem till dig om du vill).

Jag bedömer det alltså som självklart att föreningen ska betala för återställandet av ditt badrum (du kan dock inte begära ett bättre skick än vad badrummet var i när skadan inträffade). Nästan lika självklart känns det att du har rätt till reducering av din månadsavgift fram till dess att renoveringen är avslutad.

Om styrelsen motsätter sig detta rekommenderar jag starkt att du anlitar ett juridiskt ombud (förslagsvis någon duktig färdigutbildad kollega på Lawline) och skickar in en stämningsansökan mot föreningen till tingsrätten. Den inställning styrelsen uppvisat i ditt fall är alldeles för korkad för att få passera obemärkt förbi.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1244)
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?
2021-09-16 Får man använda inre reperationsfond trots ägarbyte?
2021-09-15 Behöver man styrelsens godkännande för att ha en inneboende?

Alla besvarade frågor (95864)