FrågaAVTALSRÄTTAvtal26/07/2016

Måste jag betala för en utförd tjänst?

Om jag som företagare kommit i kontakt med en designer för att göra vår logotyp. Utan att prata om någon betalning för arbetet börjar designer att göra loggan och sedan när den är klar säger jag att vi med vår budget inte kan erbjuda pengar i betalning men däremot kläder från företaget. Vad är det som gäller här då? Nu kräver hon pengar i betalning för loggan och säger att hon är äger rätten till den. Uppskattar svar så fort som möjligt!

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Generellt gäller inom avtalsrätten att passivitet inte leder till avtal. Om en person, utan att du bett om det, levererar varor till dig, klipper ditt gräs, utför någon reparation på din bil eller liknande anses du inte skyldig att betala. I vissa speciella situationer kan du ändå bli betalningsskyldig, om åtgärden som vidtagits varit nödvändig, om din åsikt inte kunnat inväntas, eller liknande (institutet kallas för negotiorum gestio, eller "tjänster utan avtal" på svenska).

Situationen i ditt fall beror lite grann på hur kontakten mellan er såg ut när ni diskuterade att designern skulle göra loggan. Om det kom en konkret beställning från din sida, utan att ni för den sakens skull talade om betalning, ligger det i sakens natur att någon form av ersättning ska utgå för arbetet. Det handlar ju då inte om en tjänst utan avtal, utan om en tjänst som utförts till följd av ett avtal. Om inget pris är avtalat gäller enligt 45 § köplagen att "skäligt pris" ska betalas (köplagen gäller huvudsakligen köp av varor, men kan analogt användas på köp av tjänster ibland då sådana köp saknar en egen lag, annat än i konsumentförhållanden). Om ni bara allmänt pratade om att designern kanske skulle göra en logotyp åt er torde däremot ingen betalningsskyldighet föreligga. betalning i annat än pengar bör endast komma i fråga då båda parterna är med på det. Åtminstone jag har svårt att se att en domstol skulle förplikta någon att utföra en betalning för en tjänst i annat än pengar om mottagande parten motsätter sig detta.

Designern har rätt i att hon äger rätten till loggan om det är hon som skapat den, vilket följer av 1 § upphovsrättslagen. Denna ensamrätt kan givetvis avtalas bort mellan er, men förenklat kan sägas att man inte får använda andras skapade verk som man vill utan att ha inhämtat samtycke från upphovsmannen.

Om du känner att du vill lägga fram samtliga omständigheter och få ett fullödigt svar rekommenderar jag dig att boka en tid för juridisk rådgivning, någonting du kan göra via denna länk. Annars är du välkommen att höra av dig igen!

Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning