Måste jag betala fakturan på grund av försäljarnas okunnighet?

2020-03-08 i Fordringar
FRÅGA
Hej. Jag har problem med ett bolag som heter levererar fiber,för ca 4 år sen skulle dom dra in fiber in hos mig men dom fick problem med markägare så avtalstiden löpte ut efter ca 6 månader kom 2 st försäljare o frågade om jag ville ta en förlängning av avtalet men jag avböjde och sa att dom kunde stryka mig och det gjorde dom och jag frågade dom om jag skulle skriva in till kundtjänst om uppsägning men dom svarade att dom lämnar in listerna till kundtjänst så jag kunde bortse från det.nu förra veckan kom en räkning på 22830:- som ska betalas jag skrev till kubtjänst och bestred fakturan jag åke upp till deras kontor i solna och de sa att försäljarna har gjort fel ,ska jag behöva betala för deras okunnighet
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du avböjt ett erbjudande om förlängning av avtal om indragning av fiber till din fastighet. Du frågade i samband med detta försäljarna om du behövde kontakta kundtjänst för uppsägning men fick information om att du inte behövde göra det. I förra veckan fick du en faktura om 22.830 kronor. Du bestred fakturan och åkte sedan upp till företagets kontor och fick veta att försäljarna gjort fel. Du undrar nu om du ska behöva betala för deras okunnighet.

Du har med bredbandsföretaget ingått ett avtal. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. Under vissa förutsättningar får avtal dock sägas upp. När det gäller ett avtal som det du är part i, indragning av bredband, brukar det i avtalet regleras under vilka förutsättningar avtalet kan avslutas i förtid. Ofta finns det en möjlighet att säga upp avtalet mot att man betalar en form av skadestånd för att slippa fullfölja avtalet. I ditt fall är det något oklart vad som skett utifrån hur du beskriver det. Kontentan borde dock vara att du har förstått det som att du sagt upp avtalet i samband med att du var i kontakt med försäljarna och att du därmed inte heller skulle vara betalningsskyldig. Försäljarna har inte framfört detta till sitt kontor, alternativt så har de inte vetat vad rutinerna för uppsägning var.

Om du anser att det inte längre finns ett avtal er emellan har du gjort helt rätt i som bestridit fakturan. Företaget kan däremot skicka fakturan till inkasso eller Kronofogden för indrivning. Om du får ett kravbrev från inkasso eller en ansökan om betalningsföreläggande från Kronofogden ska du skriftligen bestrida om du anser att fakturan är felaktig. Om du bestrider måste företaget ta ärendet till domstol för att få avgjort om du är betalningsskyldig. Det är företaget som påstår att ett avtal ingåtts som har bevisbördan. Företaget torde dock kunna uppfylla bevisbördan då det finns ett avtal som är ingånget. Om du bestrider med påstående om att avtalet sagts upp kommer bevisbördan att flyttas över till dig. Frågan är då om du kan bevisa att avtalet sagts upp? Det kan dessvärre inte jag besvara, dock är det t.ex. möjligt att kalla säljaren du pratade med som vittne, eller om någon annan var närvarande vid diskussionen att vederbörande kallas som vittne.

Som svar på din fråga så ska du inte behöva betala för säljarnas okunnighet. Däremot, för det fall att företaget går till domstol, måste du kunna bevisa att du verkligen sagt till försäljarna att du inte fortsatt ville vara bunden. Mer detaljerat svar än så kan jag dessvärre inte ge utifrån den information jag har. Om du önskar hjälp av en av våra jurister som går igenom ditt ärende och tittar på det avtal du ursprungligen ingått är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll