Måste jag betala en felaktig parkeringsbot?

2019-04-30 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej,Jag har fått en parkeringsbot mot fel registreringsnummer och fel fabrikat. Det är uppenbart att dem skrivit en siffra fel på boten och därmed bötfällt bilen för att den saknade bevis på parkeringstillstånd.Till sak är att hade dem läst rätt registreringsnummer rätt så skulle dem se att jag har boendeparkering.Behöver jag betala och agera på anmärkningen? MvhGustaf
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Om du fått en parkeringsbot som du tycker är felaktig bör du bestrida den. Det framgår inte av din fråga vilken typ av parkeringsområde det rör sig om i ditt fall. Detta har betydelse eftersom man bestrider parkeringsavgifter på olika sätt beroende på om marken är privat eller allmänt. Jag kommer att beskriva båda fallen nedan.

Bilen var parkerad på privat mark

Om du parkerat på privat mark gäller lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Enligt lagen får markägaren ta ut en avgift (en s.k. kontrollavgift) om ett fordon exempelvis parkerats utan biljett.

Om du fått en sådan kontrollavgift befinner du dig inom det civilrättsliga området. Det innebär att du inte skyldig att betala bara för du fått ett krav på sådan avgift. Istället kan du bestrida betalningskravet hos fastighetsförvaltningsbolaget, vilket du bör göra skriftligen med de bifogade handlingar du vill åberopa som stöd.

Det är därefter upp till bolaget att avgöra huruvida om de kommer att vidhålla sitt krav på betalning. Om så är fallet ankommer det på bolaget att väcka talan i domstol. Talan ska i så fall väckas vid den tingsrätt i orten där den olovliga parkeringen ägde rum (se 9 § andra stycket).

Om du får ett krav från inkassobolaget eller Kronofogden trots att du bestridit avgiften bör du även bestrida det kravet. Så länge du bestrider kraven i alla led riskerar du inte att få en betalningsanmärkning.

Bilen var parkerad på allmän mark

Annat gäller om bilen varit parkerad på allmän mark; i dessa fall bör du betala avgiften inom erlagd tid oavsett om du anser den vara felaktig eller inte (7 § lagen om felparkeringsavgift).

Istället bör du vända dig till Polismyndigheten på den ort där du fick parkeringsanmärkningen och ansöka om rättelse (se 8 §). Detta kan du göra innan du betalat avgiften, förutsatt att tiden för betalning inte har gått ut. Efter att en ansökan om rättelse har kommit in utreder polisen ärendet och meddelar därefter ett beslut.

Om Polismyndigheten beslutar att inte bifalla din ansökan har du möjlighet att bestrida ditt betalningsansvar (se polisens hemsida). Du måste ha anmält ditt bestridande inom 6 månader från att avgiften har betalats (se 9 §).

Om polisen beslutar att inte undanröja betalningsansvaret kan du slutligen överklaga ärendet skriftligen till den tingsrätt inom vars domkrets överträdelsen har ägt rum. Överklagandet ska ges in till polisen och ska ha inkommit senast 3 veckor från det att du fick del av det tidigare beslutet (se 10 §).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (398)
2020-05-28 Vad gäller om man får parkeringsanmärkning på kommunal mark när man är på väg för att hämta p-skiva?
2020-05-27 Överklagan av p-bot
2020-05-18 Parkeringsappens GPS resulterade i böter - vem bär ansvaret?
2020-05-12 Kan utlandsregistrerad bil beslagtas för obetalda parkeringsböter?

Alla besvarade frågor (80676)