Måste jag betala en bot som det står fel personnummer på?

2018-10-31 i Strafföreläggande
FRÅGA
Hej! Jag körde 86km/h på en 70väg och blev stoppad. Jag skrev under boten att jag kört för fort. När jag kom hem såg jag att det står fel personnummer på boten, betyder detta att den inte är giltig? Tänker eftersom jag godkänt den borde den vara giltig ändå? Måste jag fortfarande betala den?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande ordningsbot hittar du i Rättegångsbalken, RB.

Ordningsbot

Polismannen har utfärdat en ordningsbot i och med att du har överskridit hastigheten, 48 kap. 1 § RB. En ordningsbot är ett förenklat sätt att fastställa ett straff genom ett föreläggande, 48 kap. 2 § RB. Du godkänner ordningsboten genom att du undertecknar den, 48 kap. 17 § och 9§. Detta kan ses som att du erkänner att du har kört för fort. Ett erkännande innebär att ordningsboten vinner laga kraft. Laga kraft betyder att boten inte kan överklagas.

Det är svårt att säga om boten är ogiltig i sin helhet. Tingsrätten har fastslagit att ett felaktigt personnummer inte är tillräckligt för att frikänna en person från betalning.

Min rekommendation till dig är därför att du betalar boten som du har fått.

Jag hoppas att du har fått svar på min fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!

Med vänlig hälsning,

Ajla Velic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll