FrågaAVTALSRÄTTAvtal14/04/2020

Måste jag betala efter uppsägning av avtal trots att ingen uppsägningstid finns?

Jag har min hund på hunddagis, inget skriftligt eller muntligt avtal. Jag vill säga upp platsen och nu säger dom att det är 2 månaders uppsägningstid. Jag måste betala för maj och juni. Men eftersom det inte finns något kontrakt, måste jag betala dessa två månader? Hunden kommer ej vara där. Min hund trivs inte då dom har ca 50tal hundar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du har ingått avtal

Ett avtal är enkelt beskrivet en överenskommelse där A får X i utbyte mot att B får Y. Avtal kan uppstå på många olika sätt: Muntligen, skriftligen eller genom konkludent handlande. Konkludent innebär att en part beter sig aktivt på ett sådant sätt att parten anses ha ingått avtal. Ett typexempel är att kliva på bussen och därmed behöva betala för en biljett.

Hur ni än gjorde, har ni ingått ett avtal genom att du har din hund på hunddagis. Avtalet består i huvudsak av att:

Du lämnar in hunden till hunddagiset på vissa tider i veckan. Hunden får rimligtvis mat, motion och sällskap.Du betalar en avgift för att hunden är på hunddagiset

Avtalet innehåller ingen uppsägningstid

Både du och din avtalspart kan säga upp avtalet när som helst utan något särskilt skäl. Nu är ni oeniga om huruvida ett villkor om uppsägningstid finns. Eftersom ni inte har skrivit eller sagt något om uppsägningstid får vi försöka hitta en rimlig juridisk lösning.

Det finns inga lagregler som bestämmer vad som gäller för uppsägning av allmän förvaring av levande varelser (exempelvis plats på hunddagis). I brist på regler får man göra en s.k. norminriktad tolkning mot bakgrund av centrala normer på området. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att du agerar som konsument och hunddagiset som näringsidkare.

Om hunddagiset någon har nämnt något som hunddagiset kallade något i stil med "allmänna villkor", ingår de villkoren i ert avtal. De utgör ett så kallat standardavtal som ser likadant ut för alla kunder. Om det är fallet, vänligen lämna en kommentar så kan jag besvara frågan på nytt. De ingår i så fall i ert avtal.

I en vanlig avtalsmässig relation mellan två näringsidkare gäller "skälig tid" vid uppsägning, vilket innebär en tumregel på 30 dagar (NJA 2009 s. 672). Då hunddagiset och du utgör näringsidkare och konsument går inte den regeln att använda här. Det går inte att säga något om en allmän sedvänja bland hunddagis om uppsägningstid – alltså rör det sig inte om något underförstått villkor. För att hunddagiset ska kunna fakturera dig för två månaders uppsägningstid behöver det kunna bevisa att:

a) uppsägningstiden stod/fanns nämnd i ett avtal

b) att du var upplyst om a).

Varken eller har uppfyllts här. Alltså verkar du inte behöva betala för den påstådda uppsägningstiden.

Säg upp avtalet och slipp betala

Så, det finns ett avtal mellan dig och hunddagiset. Du kan frånträda avtalet när du vill. Om ni inte har pratat om någon uppsägningstid behöver du inte betala för uppsägningstid när hunden inte är på hunddagiset. Jag rekommenderar dig att säga upp avtalet skriftligen samt att påtala att ni inte har kommit överens om någon uppsägningstid. Om hunddagiset ändå fakturerar dig hänvisar jag till den här sidan.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Krama om vovven.


Vänligen

Caroline HalfvarsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning