FrågaOFFENTLIG RÄTTCSN30/06/2020

Måste jag betala CSN:s återkrav innan förvaltningsrätten beslutat om min överklagan?

Hej!

Jag håller på att överklaga ett beslut från CSN om återkrav av studiemedel till Förvaltningsrätten, och CSN påstår att jag måste betala in återkravet, trots att jag överklagat. Jag kan inte hitta stöd för CSN:s inställning till det hela, och undrar därför om ni kan hjälpa mig med detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När du har fått ett beslut om återkrav ifrån CSN så är det tyvärr ett myndighetsbeslut som gäller till dess att ett eventuellt nytt beslut är taget. Därmed är du skyldig att följa beslutet och i detta fallet betala återkravet, om inget nytt beslut är taget av förvaltningsrätten. Om du väljer att inte betala återkravet trots det så kan CSN vidta rättsliga åtgärder i form av att du slutligen får ett krav ifrån kronofogden.

Därmed rekomenderar jag dig det varmaste att följa CSN:s beslut och betala återkravet till dess att förvaltningsrätten har beslutat om detta skall stå fast eller ändras. Detta för att slippa ytterligare problem.

Du kan läsa mer om detta på CSN:s hemsida, här.

Lagrummet som berör frågan är 6 kap. 10§ Studiestödslagen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, jag önskar dig varmt lycka till!

Med vänlig hälsning

Elin EnglundRådgivare