Måste jag betala arvsskatt i Sverige?

FRÅGA
Hej jag ska ärva 9 millioner engelska pund från england frå en arvsfondMåste jag betala arvsskatt i sverige
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Enligt svensk skattelagstiftning finns det inte någon skyldighet att betala skatt på pengar som har ärvts (8 kap. 2 § IL).

Eftersom arvlåtaren dock bodde i England blir även engelsk lagstiftning tillämplig. Min rådgivning till dig är att undersöker vilka arvsskattregler som gäller där. Det kan du göra exempelvis genom att kontakta Skatteverket eller en jurist som arbetar med engelsk skatterätt. Finns det en skyldighet att betala skatt på arv i England betalar du endast där, och inte i Sverige.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att vända dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (836)
2020-08-03 Har jag rätt till hälften av min frus arv?
2020-08-03 Kan Kronofogden utmäta arv?
2020-07-31 tvångsförsäljning av bostadsrätt från dödsbo
2020-07-30 Arvsrätt mellan särbos

Alla besvarade frågor (82723)