FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt01/11/2019

Måste jag betala arvsskatt i Sverige?

Hej jag ska ärva 9 millioner engelska pund från england frå en arvsfond

Måste jag betala arvsskatt i sverige

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Enligt svensk skattelagstiftning finns det inte någon skyldighet att betala skatt på pengar som har ärvts (8 kap. 2 § IL).

Eftersom arvlåtaren dock bodde i England blir även engelsk lagstiftning tillämplig. Min rådgivning till dig är att undersöker vilka arvsskattregler som gäller där. Det kan du göra exempelvis genom att kontakta Skatteverket eller en jurist som arbetar med engelsk skatterätt. Finns det en skyldighet att betala skatt på arv i England betalar du endast där, och inte i Sverige.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att vända dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?