Måste jag bestrida kravbrev om nedladdning och hur dyrt kan det bli i slutändan?

Förlikningserbjudande från Njord Law Firm

Min fru har fått brev från Njord Law Firm om att vi onsdag den 16 november 2016 07:55 har fildelad/nerladdad en film (Mechanic: Resurrection).

På denna tiden är vi inte hemma. Jag åker till jobbet 06:00 och min fru tar barnen 07:30 till skolan och sedan åker hon vidare till hennes jobb.

Sedan 2014 är vi gifta och hon har bytt namn, men på brevet står fortfarande hennes gamla namn, även detta känns skumt.

Vår router var sedan sommar 2016 i fabrikinställningar (Netgear WNDR3700 v1), vilket innebar att WIFI var helt oskyddad. Jag upptäckte detta efter vi har fått brevet (och jag har åtgärdat redan detta).

Vad ska vi göra? Inte betala vet jag, men ska vi kontakta Njord Law Firm via e-post och bestida deras påstående? Vad skulle vi skriva då? Eller ska vi inte svara och vänta till inkasso och bestida faktura hos dem?

Vad kan hända sedan? Blir/kan vi gå till domstolen (och vad skulle detta kosta)?

Vi håller själv inte på med något sådant, vi är ärliga människor. Vi har Viasat guld (parabol), Viaplay och Netflix för att titta på film på datorn, annars köper vi filmen (helst på 4K annar Bluray) eller gå på bio.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att ge dig en generell genomgång om vad advokatbyråerna som skickar ut dessa brev lutar sig mot, vad som gäller vid ett tvistemål i domstol och slutligen en avslutning med råd och svar på din fråga.

Advokatbyråerna utgår från att det är ägaren till internetabonnemanget som är skyldig

De advokatbyråer som skickar ut breven har som ståndpunkt att man kan hållas ansvarig för upphovsrättsligt intrång även om man har lämnat ut sitt routerlösenord till någon annan eller har ett öppet nätverk. Att brevet är adresserat till din fru beror antagligen på att det är hon som står för abonnemanget. De uppgifter advokatfirman får ut från operatören är dennes abonnentuppgifter. Antagligen står din frus gamla efternamn kvar i operatörens abonnentuppgifter, därav att brevet är adresserat i det namnet.

Enligt advokatbyråerna vilar ansvaret på den som står för internetabonnemanget, inte vem som faktiskt laddat ner eller delat en film/serie. Om detta är riktigt eller ej går åsikterna isär och det är ännu ej prövat i svensk domstol. På samma vis går åsikterna isär om man ska betala kravbreven eller inte. Som exempel kan nämnas å ena sidan Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet. Wolk har i media uppmanat folk att inte betala kravbreven då det i slutändan är upp till domstol att avgöra. Å andra sidan har Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, uttalat att det ur juridisk synvinkel är bäst att betala för det fall att man är skyldig.

Din fru är inte skyldig att bestrida ärendet nu, men inkasso måste hon bestrida

Din fru har ingen skyldighet att kontakta advokatfirman via e-post och bestrida ärendet nu. Skulle ärendet sändas till inkasso måste hon bestrida det vilket bör ske skriftligen. Samma gäller om ärendet skulle skickas till Kronofogdemyndigheten. Om hon bestrider ärendet kan advokatbyrån, som ombud för sin klient, lämna in en stämning mot henne. I det fallet är det upp till domstol att avgöra om hon är betalningsskyldig och till vilket belopp.

Det är ovanligt att privatpersoner blir stämda för nedladdning av filmer. Det är heller ej prövat om det är tillräckligt med en IP-adress för att det ska vara visat att man är skyldig till upphovsrättsligt intrång.

Den som förlorar i en domstolstvist står för motpartens rättegångskostnader

Om ärendet skulle gå till domstol kan det, om hon förlorar, bli kostsamt. Tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). Du har i din fråga inte informerat om vilket belopp advokatfirman föreslagit, men är det ett mindre belopp kan det vid en domstolstvist komma att hanteras som ett förenklat tvistemål. Värt att tänka på är dock att summan i kravbrevet är ett förslag och vid en stämning kan hon bli stämd på ett högre belopp än vad som föreslagits.

Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Skulle din fru förlora ett förenklat tvistemål blir de kostnader för motparten som hon står för betydligt lägre än om det vore ett ordinärt tvistemål.

Som redogjort för ovan finns det en risk att om din fru stäms i domstol och förlorar kan hon bli skyldig att stå för motpartens kostnader vilka kan bli höga. Hur höga de blir är beroende av om tvistemålet hanteras som ett ordinärt eller förenklat tvistemål.

Sammanfattningsvis har din fru ingen skyldighet att kontakta advokatfirman via e-post och bestrida påståendet. Däremot bör hon bestrida ärendet om det skickas till inkasso eller kronofogdemyndigheten om hon anser att påståendet om nedladdning är felaktigt och därför inte ska betala. Bestridandet ska i sådana fall ske skriftligen till inkassobolaget eller kronofogdemyndigheten (beroende på vem det är hon får krav från).

Huruvida din fru vill betala den begära summan eller invänta om någon mer åtgärd tas är i slutändan upp till henne själv. Som rådgivare kan jag inte ge ett definitivt besked att man alltid ska betala eller att man alltid ska bestrida. Däremot är jag av uppfattningen att om hon vet att ni inte laddat ner filmen ska hon heller inte betala.

Viktigt att tänka på är att om fallet går till domstol är det motparten som har bevisbördan. Det innebär i fallet att advokatfirman som ombud för sin klient ska visa att din fru faktiskt har begått det upphovsrättsliga intrånget, eller att det är visat att hon har ansvar för intrånget genom att tillhandahållit internetuppkopplingen.

Jag bedömer personligen risken för en stämning som förhållandevis liten; advokatbyråerna kommer inte att ha möjlighet att stämma alla som är misstänkta för nedladdning. Det innebär däremot inte att det är riskfritt att låta bli att betala. Om advokatfirman väljer att utfärda stämningar för nedladdningar kan din fru vara en av de som stäms.

Skulle ärendet gå vidare till domstol och ni behöver ett ombud, alternativt att ni behöver ytterligare ledning rekommenderar jag att ni vänder er till en jurist. Jag kan för ändamålet varmt rekommendera att ni bokar tid med någon av våra duktiga jurister hos Lawline!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”