Måste jag ändra testamente om en testamentstagare har bytt efternamn?

2020-12-07 i Testamente
FRÅGA
En testamentstagare i mitt testamente har bytt efternamn - måste jag ändra mitt testamente eller räcker det med att personen är omnämnd med sitt gamla efternamn och personnummer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att det är skriftligt och att två vittnen närvarade vid upprättandet av testamentet (10 kap. 1 § ÄB). Det finns inga krav enligt lagen om att testamentet måste ändras vid ett namnbyte. När man tolkar ett testamente är huvudregeln att man ska tolka det på det sätt som bäst antas överensstämma med testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Testator är du som har skrivit testamentet. Det viktiga är därför att det tydligt framgår av testamentet vad du önskar ska hända med din kvarlåtenskap. Om du har nämnt personen med det gamla efternamnet och dessutom har angett personens personnummer, så är det tydligt vem du vill ska vara testamentstagare. Du behöver alltså inte ändra ditt testamente om du inte vill.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91294)