Måste hyresvärd tillhandahålla tvättmedel och toalettpapper till inneboende?

2020-07-03 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Måste jag som hyresvärd tillhandahålla tvättmedel, toapapper till arbetande, 23-åring som hyr ett rum i villan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du hyr ut ett rum i en villa i andra hand medan du själv bor i villan. Det rör sig alltså inte om en fullständig andrahandsuthyrning som det hade gjort om du själv inte bodde i villan, utan det är frågan om en inneboende.

Har ni ett skriftligt avtal?

När man hyr ut ett rum till en inneboende är det starkt rekommenderat att skriva ett skriftligt avtal så att det är tydligt för båda parter vilka villkor som ska gälla mellan er. Vid konfliktsituationer är det mycket bättre och lättare att ha avtalet på papper, så att det inte råder några tveksamheter om vad ni kommit överens om. Det är alltså rena avtalsrättsliga regler som gäller vid uthyrning av rum till inneboende och det är avtalslagen (AvtL) som är tillämplig.

Om ni har ett skriftligt avtal så är det detta som gäller och det är då detta avtal som avgör vad som ska gälla beträffande tillhandahållandet av tvättmedel, toalettpapper, osv. Detta är självklart förutsatt att det eventuella avtalet är giltigt enligt AvtL och allmänna avtalsrättsliga principer.

Som svar på din fråga är du alltså skyldig att tillhandahålla dessa hushållsprodukter till din inneboende endast OM detta är vad ni har kommit överens om i avtalet. Det finns ingen tvingande lagregel som säger att du som hyresvärd måste tillhandahålla ex. tvättmedel, det är helt upp till parterna att avtala om.

Om ni inte har ett skriftligt avtal

Om ni inte har ett skriftligt avtal gäller det muntliga avtal som ni ingått i samband med att den inneboende flyttade in. Ett muntligt avtal är också giltigt eftersom att det inte finns några formkrav på denna typ av avtal, däremot kan det vara betydligt mycket svårare att bevisa vad ni kommit överens om. Huvudregeln är iallafall densamma: det som ni avtalat om ska gälla - pacta sunt servanda. Om ni muntligt kommit överens om att du ska tillhandahålla tvättmedel och toalettpapper så är det detta som gäller, annars inte.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (658)
2021-03-05 Har man rätt att hyra ut bostad i andra hand under fängelsevistelse?
2021-02-28 Hyresvärdens ansvar vid brister
2021-02-28 Får bostadsrättsmedlemmar rapportera om misstänkt andrahandsuthyrning?
2021-02-27 Uppsägningstid otillåten andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (89936)