Måste hyresgäst lämna kvar vitvaror som denne själv köpt till lägenheten, när det är dags för flytt?

2021-03-14 i Hyresrätt
FRÅGA
HejMin syster hur en lägenhet av privat hyresvärd, när hon flyttade in för knappt 2 årsedan så ville hon ha sina egna vitvaror som kyl/frys och spis.Detta va ok från värden som hjälpte till att ta bort det som tillhörde lägenheten. Nu när hon sagt upp lägenheten så säger hyresvärden att detta tillhör lägenheten och att om hon tar med sig detta så ska hon köpa nytt som inte är äldre än 2 år, trots att det som fanns i lägenhet innan var äldre. Min syster ville förvara det som togs bort i sin källare men dom tog hand om det själva och använde det i sina andra lägenheter. Min syster har kvitto på att hon köpt detta.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Såsom jag förstår din fråga, undrar du om det är så att din syster måste lämna kvar de vitvaror hon själv köpt till sin hyreslägenhet nu när hon sagt upp hyreskontraktet.

De regler som är relevanta för din fråga återfinns i jordabalken (JB). Jag kommer förklara dessa regler, och sedan applicera dem på din fråga.

Fast egendom
Vilka saker, eller med andra ord, vilken egendom, som man som hyresgäst får ta med sig från en hyreslägenhet beror på om egendomen klassificeras som fast eller lös egendom. Med fast egendom avses i jord, som delas in i olika fastigheter (1 kap. 1 § JB). Vissa tillbehör till dessa fastigheter är också fast egendom, såsom byggnader, stängsel och ledningar (2 kap. 1 § 1 stycket JB). Det betyder att en hyreslägenhet är fast egendom, eftersom denna är i en byggnad som tillhör fastigheten.

Byggnadstillbehör
Vidare, finns det även tillbehör till själva byggnaden som kan vara fast egendom. Till byggnadstillbehör klassas sådan egendom som är avsett för stadigvarande bruk för byggnaden eller delar av denna (2 kap. 2 § 1 stycket JB). Som exempel på detta nämns just vitvaror såsom kyl och frys tvättmaskin (2 kap. 2 § 2 stycket 1 punkten JB). Det betyder att huvudregeln är att dessa vitvaror också är fast egendom, och ska då följa med hyreslägenheten.

Undantag till ovan nämnda huvudregel, är om egendomen som nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren tillfört fastigheten hör inte till denna, om inte egendomen och fastigheten kommit i samme ägares hand (2 kap. 4 § 1 stycket JB). Detta betyder att den egendom, i form av vitvaror, som din syster tillfört lägenheten blir byggnadstillbehör först när äganderätten av dessa får samma ägare. Detta kan ske genom att din syster säljer vitvarorna till hyresvärden, så hen äger både vitvarorna och lägenheten, eller om din syster skulle köpa lägenheten och hon på så sätt äger både lägenhet och vitvarorna i denna. I den situation som du beskriver, har inte vitvarorna och lägenheten samma ägare, eftersom din syster fortfarande äger vitvarorna och hyresvärden äger lägenheten.

Detta har även domstol kommit fram till i sin praxis, att om det är egendom som relativt enkelt går att separera från bostaden, så ska denna inte anses ha blivit en del av fastigheten (NJA 1996 s. 693). Om det istället är något som är svårare att ta bort, exempelvis tapeter, så är detta att anse som tillbehör som ingår i fastigheten (NJA 2002 s. 561). Eftersom det i din systers fall handlar om bland annat kyl och frys och spis, som inte innebär någon svårare separation från lägenheten, så ska de inte ses som fastighetstillbehör i förhållande till domstolens praxis.

Sammanfattning
Huvudregeln är att vitvaror såsom kyl och frys, tvättmaskin och liknande är att dessa är byggnadstillbehör och därmed fast egendom. Sådan egendom får inte en hyresgäst ta med sig vid en flytt. Undantag till denna huvudregel är dock när en hyresgäst själv köpt och tillfört dessa till lägenheten. För att vitvarorna i en sådan situation ska kunna bli byggnadstillbehör och fast egendom, krävs att vitvarorna och lägenheten har samma ägare. Det kan ske antingen genom att fastighetsägaren till lägenheten (hyresvärden) köper vitvarorna, eller att hyresgästen köper lägenheten.

Svaret på din fråga är därmed att din syster inte ska behöva lämna kvar vitvarorna i lägenheten och hon har därmed rätt att ta med sig dessa vid flytt.

Jag hoppas jag tolkat din fråga rätt, och att jag även har besvarat denna. Om du har fler funderingar, är du alltid välkommen att ställa dina frågor till oss på Lawline!

Vänligen,

Hilma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2078)
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?

Alla besvarade frågor (96421)