Måste hyran betalas under uppsägningstiden om jag säger upp avtalet innan tillträde?

2018-01-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Min dotter skrev på ett kontrakt att hyra en lägenhet där det står att uppsägningstiden är 3 månader. Kontraktet skrevs 2018-01-03, tillgång till lägenheten 2018-03-01. Hon har nu insett att detta inte kommer att fungera och tänker nu säga upp kontraktet. Hyresvärden säger att hon måste betala 3 månaders hyra. Undrar om detta stämmer.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som så att du funderar på huruvida det är möjligt att säga upp ett hyreskontrakt innan tillträde dvs. med omedelbar verkan och om så inte är möjligt, ifall hyresgästen ändå måste betala hyra under uppsägningstiden.

Frågor kring detta regleras i 12 kap. jordbalken (JB), den s.k. hyreslagen.

Enligt det hyreskontrakt som din dotter har ingått med hyresvärden har din dotter rätt att säga upp hyreskontraktet med tre månaders uppsägningstid.

I vissa undantagsfall kan dock en hyresgäst ha rätt till att säga upp hyreskontraktet med omedelbar verkan, dvs. utan beaktning av avtalad uppsägningstid. Detta gäller om lägenheten är belastad med skador/brister. Andra situationer gäller särskilda fall av förtida frånträde och omedelbar uppsägning blir då endast tillämpligt i undantagsfall. Sådana exempel är då hyresvärden inte lämnar besked om överlåtelse inom tre veckor efter förfrågan eller om hyresvärden vägrar samtycke utan anledning. De sistnämnda situationerna förutsätter att hyresgästen inte har tillträtt lägenheten.
(12 kap. 6 §, 11-14 § JB).

Av de omständigheter som du uppger i din fråga framgår att din dotter har insett att hyresförhållandet inte kommer att fungera. Eftersom att jag inte känner till omständigheterna till varför hyresförhållandet inte skulle fungera, kan jag tyvärr inte uttala mig i större utsträckning än att din dotter mest troligen måste iaktta en uppsägningstid på tre månader i enlighet med kontraktet. Om det finns ett skriftligt hyreskontrakt så är din dotter bunden till det och även om hon "ångrar sig" så är hon skyldig att betala hyra under den avtalade uppsägningstiden. Hyran ska då betalas från och med det datum som uppsägningen sker, varför jag råder din dotter till att säga upp kontraktet så snart som möjligt.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Linn Östman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?