Måste hundar vara fastspända i bilen?

FRÅGA
Hej! Vad säger lagen om hund i bil får den vara lös eller är det lag på att den ska sitta fast?Tacksam för svarMed vänlig hälsning
SVAR

Inledning

Hej och tack för att Ni vänder Er till Lawline med Era frågor!

Aktuell lagstiftning på området är jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur. Här är en länk till regelsamlingen i PDF om Ni önskar läsa igenom den: http://www.jordbruksverket.se/download/18.32b12c7f12940112a7c80004382/2010-002.pdf

Föreskrifter och allmänna råd

Eftersom den "lagstiftning" som reglerar frågan om hundar vid transport är jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd är det viktigt att skilja på föreskrifter som är bindande för enskilda och allmänna råd som är just råd och inte behöver följas.

Reglerna

I 6 kap. 34 § anges att om en hund ska transporteras i en personbil eller lätt lastbil vid regelbundet återkommande yrkesverksamhet ska det finnas ett särskilt utrymme avsett för hundar och detta ska vara avskärmat från resten av fordonet. Det finns även vissa regler om hur detta utrymme ska vara anpassat. I 35 § anges hur en bur ska se ut och vara placerad.

Det anges vidare i 34 § att om hunden transporteras i personutrymme d.v.s. fram i bilen vid/på ett av sätena gäller 6 kap. 3 §. I 3 § anges att hundar får transporteras i en personbils bagageutrymme endast om tillsyn kan ske från personutrymmet under transporten. Om man önskar ha hunden "fram" i bilen måste åtgärder vidtas för att "säkra djuren vid inbromsning". I det påföljande allmänna rådet till 6:3 anges att "Djuren bör säkras genom att förvaras i säkrad transportbur eller, då det gäller hundar, i särskilt anpassat säkerhetsbälte."

Slutsatsen av reglerna blir att hundar i en personbil antingen måste förvaras i bagageutrymmet i en bur eller personutrymmet i en säkrad bur eller med bilbälte på. Dock bör finnas utrymme för att även andra "säkringslösningar" kan duga då bilbälte och säkrad bur endast anges uttryckligen i det allmänna rådet. Kravet på att djuren ska vara säkrade är dock reglerat i föreskrift och utgör därmed svensk lag.

Praktisk tillämpning

Vad gäller efterlevnaden av dessa regler är det väldigt få som dömts för brott mot denna föreskrift sedan den trädde ikraft och jordbruksverket har ännu inte prioriterat frågan. Det är dessutom så att jordbruksverket inte kan kontrollera bilar utan polisens hjälp. Det blir alltså i slutänden en fråga för polisen.

Hoppas Ni har fått svar på Era funderingar.

Med vänliga hälsningar

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (852)
2021-04-16 Är det lagligt att hindra människor från att lämna en plats?
2021-04-16 Vilken lag har ersatt lag (1987:667) om ekonomiska föreningar?
2021-04-15 Är det tillåtet enligt pandemilagen att ha fest i hyrd stuga?
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?

Alla besvarade frågor (91415)