Måste högskolan rätta min tentamen som jag lämnat in även om jag inte är registrerad på kursen?

Om jag har skrivit en salstentamen på högskola och lämnat in den. Måste då högskolan rätta min tentamen även om jag inte är registrerad på kursen som tentamen gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Det finns många regleringar som reglerar examination på högskolan samt hantering kring detta. Högskolan är en förvaltningsmyndighet och lär därmed skyldiga att tillämpa förvaltningslagen (FL) ( 1§ FL). Där regleras hur myndigheter ska handlägga ärenden som kommer in samt hur kontakt ska ske med det allmänna. 


När kan skyldigheten för högskolan träda in? 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är den myndighet som granskar och kontrollerar att lagar och regler följs på högskolorna. I UKÄ:s vägledning för en rättssäker examination skriver dem att förvaltningslagen ska gälla vid betygsättning av en examinator. Man ser då betygssättningen som ett ärende enligt förvaltningslagen. För att se om man som person omfattas av reglerna gällande handläggningen av ett ärende tittar man på om ett ärende inletts. Först då inträder skyldigheterna för förvaltningsmyndigheter som gäller ärendet, vilket är betygsättningen i det här fallet. 


Många förvaltningsärenden inleds genom att en person skickar in en ansökan till myndigheten (19 § FL).  Då man ej ansöker om att examineras anser UKÄ att betygsärendet skulle kunna betraktas som inlett när studenten antas till kursen, när studenten registreras på kursen eller när studenten deltar på kursens första examinationsmoment. UKÄ anser dock främst att betygsärendet inleds när studenten registrerar sig på kursen. 


I ditt fall

Det råder en viss oklarhet och kan även bero på vilket lärosäte man examinerats på då dessa kan ha egna regler rörande examination. Det är även till viss del en tolkningsfråga om när ett ärende kan anses vara inlett. Jag skulle råda dig att vända dig till lärosätet och kolla eventuella regler och riktlinjer som gäller just för den högskolan, eller skicka in en fråga till Universitetskanslersämbetet som har som uppgift att granska så att högskolor följer lagarna och reglerna. 


Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till info@lawline.se. 


Med vänliga hälsningar,Ellen HendarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Skola och utbildning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo