Måste förskott på arv skrivas in i testamente

2021-02-22 i Förskott på arv
FRÅGA
Min pappa undrar hur han kan skriva ett testamente medan nedan funderingar.1. Han har 4 barn varav två som han inte haft kontakt med på många år.Han har lånat mig 85 000:-Han vill i ett testamente skriva in att jag bör ha 85 000:- mindre då jag fått detta tidigare (vilket känns helt riktigt.)Vi har dessvärre inte skrivit ngt papper på det Räcker det att skriva in i ett testamente?2. Dock vill han ge min syster mindre än oss andra tre. Kan han göra så? Hur blir en sådan fördelning?Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Arv

Grundregeln vid arv är att barnen ärver sina föräldrar med lika delar 2 kap 1 § Ärvdabalken. Barnen kallas bröstarvingar och ärver lika delar av sin mamma och lika delar av sin pappa. Eftersom frågan rör din pappas testamente hanterar vi inte arv efter er mamma. Din pappa kan fördela arvet genom testamente till viss del. Varje bröstarvinge har laglig rätt till hälften av den del av arvet som utgör grundregeln, det vill säga arvslotten som bygger på likadelning mellan barnen 2 kap 1 ärvdabalken. Halva arvslotten utgör en laglott vilken varje bröstarvinge har rätt till enligt 7 kap 1 § ärvdabalken. För att illustrera visar jag ett enkelt exempel. Låt säga att din pappa lämnar 400 000kr efter sig. Då är grundregeln att ni får 100 000 kr var. Din syster har rätt att få minst 50 000 kr. Eftersom du har erhållit 85 000 kr redan, räknas de av. Du får 15 000 kr. Dina två andra syskon får 125 000 kr var.

Förskott på arv

I ditt brev framhåller du att du har lånat 85 000 kr av din far. Jag tolkar det dock som ni är överens om att det är ett förskott på arv eftersom din pappa vill räkna av det på ditt kommande arv. Om en arvlåtare under sin livstid ger en bröstarvinge en gåva utan något speciellt villkor, antas det utgöra ett förskott på arv enligt 6 kap 1 § ärvdabalken. Det räknas sedan av mot din del av arvet, se 6 kap 5 § ärvdabalken.

Dina 85 000 kr.

För tydlighetens skull är det klokt att skriftligt komma överens med din pappa om att de 85 000 kr som du har erhållit är förskott på arv och inte ett lån som du avser betala tillbaka under hans livstid. Då finns summan tydligt redovisad vid en kommande bouppteckning.

Sammanfattning

Precis som du och din pappa är överens om ska ditt förskott räknas av mot resten av ditt arv. Din pappa kan genom sitt testamente fördela kvarlåtenskapen som han vill så länge det inte kränker någon av er bröstarvingars laglott.

Hoppas du är nöjd med ditt svar

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?