FrågaFASTIGHETSRÄTTKöp och hyra av fastighet13/12/2019

Måste fastighetsbeteckningen framgå av köpeavtalet för att vara giltigt?

Vi har skrivit avtal om köp av del av fastighet inget fastighetsnummer är angivet kan vi krypa ur avtalet av den anledningen MVH

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till oss här på Lawline med er fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser om är tillämpliga på er fråga hittar vi i Jordabalken (JB) som reglerar fastigheter.

Formkrav för köp av fastighet
För att ett köp av fastighet ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav är uppfyllda. Bland annat ska det tydligt framgå vilken fastighet som köpet avser. Det finns inget nödvändigt krav på att fastighetsbeteckningen står med i avtalet, om det på annat sätt tydligt framgår vilken fastighet som köpet avser genom exempelvis en adress, 4 kap. 1 § JB.

Råd
Med tanke på att jag inte vet vad som står skrivet i ert avtal kan jag inte uttala mig om ni har rätt att säga att det är ogiltigt eller inte. Det jag däremot kan konstatera är att om det trots avsaknaden på fastighetsbeteckning är tydligt vilken fastighet som köpet avser så har ni tyvärr ingen rätt att dra er ur avtalet. Om ni fortfarande är osäkra efter detta svar är ni välkomna att höra av er till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se. Annars önskar jag er lycka till!

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?