Måste ett testamente godkännas av arvingar?

Min mammas moster har testamenterat sin egendom och bohag till min mamma. Mostern har inga barn, man, syskon eller föräldrar i livet. Begravningsbyråns jurist säger ändå att en kusin till mamma måste godkänna testamentet trots att han inte är bröstarvinge eller står med i testamentet. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallad ÄB.

Det som begravningsbyråns jurist säger stämmer på sätt och vis. Nedan ska jag förklara varför.

Testamentet måste vinna laga kraft

För att arvet ska fördelas enligt testamentet så måste testamentet vinna laga kraft. Att ett testamente vinner laga kraft innebär ungefär att det blir slutligt giltigt och ska följas. Anledningen till detta är att innan testamentet har vunnit laga kraft så är automatiskt både den avlidnes arvingar och testamentstagare dödsbodelägare (18 kapitlet 1 § ÄB). Eftersom din mammas kusin är arvinge till din mammas moster så är kusinen alltså delägare i dödsboet fram till dess att testamentet vunnit laga kraft (2 kapitlet 2 § andra stycket ÄB).

Hur vinner ett testamente laga kraft?

Hur vinner då ett testamente laga kraft? Jo, det kan ske på tre olika sätt. Antingen så godkänner arvingen, alltså din mammas kusin, testamentet. Detta är det absolut enklaste och snabbaste sättet för testamentet att vinna laga kraft och troligen anledningen till att juristen uttryckt sig på så sätt som hen gjort. Det andra sättet som testamentet kan vinna laga kraft på är genom att arvingen delges testamentet, alltså informeras om testamentets innehåll (14 kapitlet 4 § ÄB). När delgivning har ägt rum så har arvingen sex månader på sig att klandra testamentet, alltså att väcka talan vid domstol om att testamentet inte ska gälla (14 kapitlet 5 § ÄB). Om arvingen inte väcker talan så vinner testamentet laga kraft efter sex månader, men om arvingen väcker talan så ska tingsrätt avgöra om testamentet ska vara giltigt eller inte. Att tingsrätt dömer att testamentet ska följas är det tredje sättet ett testamente kan vinna laga kraft på.

Måste din mammas kusin godkänna testamentet?

Din mammas kusin måste inte godkänna testamentet för att det ska vinna laga kraft. Godkänner kusinen dock inte testamentet kommer det ta minst sex månader (den tid som kusinen har på sig att klandra testamentet) innan testamentet vinner laga kraft. Klandras testamentet av kusinen så kommer testamentet inte vinna laga kraft förrän domstol har avgjort testamentets giltighet (eller ogiltighet om testamentet ska anses vara ogiltigt).

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Mvh

Sanna WallRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”