Måste ett nytt hyreskontrakt skrivas om ett borgensåtagande sägs upp?

2017-06-13 i Avtal
FRÅGA
Behövs nytt hyreskontrakt skrivas när ett borgensåtagande sägs upp
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Ofta är borgensförbindelsen ett villkor för att kreditgivaren ska gå med på att ge låntagaren ett lån. Skulle borgensåtagandet upphöra innebär det att en förutsättning för avtalets ingående och bestående bortfaller. Detta gäller särskilt när borgensåtagandet är properieborgen, vilket är den vanligaste formen av borgensåtagande. Det finns nämligen två typer av borgensåtagande: a, enkel borgen b, properieborgen. Enkel borgen innebär att kreditgivaren i första hand ska kräva låntagaren på betalning. Kan låntagaren inte betala kan kreditgivaren i andra hand kräva borgensmannen på betalning. Properieborgen innebär ett större ansvar för borgensmannen. Vid properieborgen behöver kreditgivaren inte kräva betalning av låntagaren först, utan borgensmannen och låntagaren har lika ansvar för skuldens betalning.

Eftersom borgensåtagandet för kreditgivaren kan anses vara ett villkor för avtalets bestående, ska självklart kreditgivaren informeras om att borgensåtagandet ska upphöra. Går kreditgivaren med på detta, innebär det i praktiken att parterna omförhandlat deras hyresavtal. Det är avtalsparterna som styr över avtalets innehåll och villkor. Låntagaren kan alltså förhandla med kreditgivaren om att avtalet ska bestå och fortskrida under samma villkor som tidigare med enda ändring att kreditgivaren nu endast kan kräva låntagaren på betalning.

Gäller hyresavtalet en lägenhet behöver avtalet inte vara skriftligt. Dock kan det vara så att någon av avtalsparterna vill att avtalet ska vara skriftligt, se 12 kap. 2 § jordabalken. I sådana fall bör avtalsparterna stå med i avtalet och om villkoren för avtalet ändras under avtalets gång bör även detta antecknas i avtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1510)
2021-07-25 Hur ingås ett giltigt avtal?
2021-07-20 Hur övergår äganderätten till en hund?
2021-07-20 Får en näringsidkare neka en kund på grund av dennes kön?
2021-07-13 Skyldighet att ta emot återbäring av deposition i kontanter?

Alla besvarade frågor (94172)