Måste ett hyreskontrakt vara skriftligt?

FRÅGA
Måste hyreskontrakt avseende partiell uthyrning av lokal vara skriftligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om en partiell uthyrning av en lokal måste vara skriftlig?Måste ett hyreskontrakt vara skriftligt för att vara gällande?

Hyresavtal måste inte vara skriftliga för att vara gällande. Detta innebär att även muntliga avtal är giltiga. Om någon av parterna, antingen hyresgästen eller hyresvärden, begär ett skriftligt avtal, så måste ett sådant upprättas (12 kap. 2 § jordabalken)

Detta gäller även om uthyrningen är partiell. Min uppfattning är dock att det är bäst att ha ett skriftligt avtal, specifikt i bevishänseende om det skulle uppstå en tvist i framtiden. Om det exempelvis skulle bli tvistigt om hur mycket pengar som ska betalas i hyra, då väger ett skriftligt avtal tungt som bevis på vad ni som avtalspartner kommit överens om. Om det är möjligt, så är mitt råd att upprätta ett skriftligt avtal. På detta vis så uppstår det inga tveksamheter kring vad som gäller i hyresförhållandet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Rijad Trubljanin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (294)
2021-11-29 Har man rätt till ersättning för annat boende vid ohyra i bostad?
2021-11-28 Ingår en paviljong i en fastighetsförsäljning?
2021-10-22 Ingår garderober vid fastighetsköp?
2021-10-01 Vad händer med befintlig hyresrätt när man säljer en fastighet?

Alla besvarade frågor (97372)