FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal28/02/2022

Måste ett avtal upprättas vid köp av fastighet?

Måste man skriva ett avtal när man köper hus? Krångligt när vi är överens, räcker det inte att betala och lämna över nycklar? Huset är inte av högt värde.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det korta svaret på din fråga är ja, ett avtal måste upprättas. Nedan kommer jag precisera vilken typ av handling som ska upprättas och vilken information som måste framkomma i handlingen.

Formkrav
I Jordabalkens [JB] 4 kap. finns vissa formkrav som ska uppfyllas vid köp av fastigheter. En skriftlig handling ska upprättas där fastighetsuppgifter anges. I handlingen skall också finnas information om köpeskillingen. Utöver detta skall det också skrivas en överlåtelseförklaring i handlingen, där det framgår att en överlåtelse sker från säljaren till köparen. Handlingen skall också skrivas under av parterna. Allt detta anges i 4 kap. 1 § JB. Uppfylls inte de nämnda kraven är köpet ogiltigt (4 kap. 1 § tredje stycket JB) För att sedan få lagfart på fastigheten, d.v.s. ett bevis på att du äger fastigheten, krävs också att att köpehandlingen bevittnas av två personer. Om så inte sker kommer lagfartsansökan förklaras vilande (20 kap. 7 § första punkten JB). I samband med att ansökan om lagfart sker ska nämligen handlingen/handlingarna som ligger till grund för köpet bifogas.

Sammanfattningsvis gäller alltså att ett skrifligt avtal måste upprättas i samband med köp av fast egendom och att vissa formkrav finns för dessa handlingar finns angivna i 4 kap. Jordabalken. Hoppas du fått svar på din fråga. Tveka inte att kontakta oss igen.

Vänligen,

Jakob JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”