Måste ett adopterat barn återbetala arvet efter den biologiska föräldern?

2021-06-30 i Arvsskifte
FRÅGA
Min make ska ansöka om att adoptera sitt numera vuxna styvbarn, dvs mitt biologiska barn, biologisk far är avliden och arvskiftet är färdigt.I och med adoptionen försvinner ju arvsrätten efter fadern men blir man återbetalningsskyldig av ett redan utbetalt arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som är arvinge och vid liv när arvlåtaren går bort har rätt att ärva arvlåtaren (1 kap. 1 § och 2 kap. 1 § ärvdabalken). Rätten att ärva sin biologiska förälder upphör först i och med adoptionen (4 kap. 21 § föräldrabalken). Även då det visat sig att en kvinna varken var adopterad eller biologiskt barn till en arvlåtare har Högsta domstolen kommit fram till att arvskiftet skulle bestå (NJA 1997 s. 646).

För att besvara din fråga så kommer ditt barn alltså inte att bli återbetalningsskyldig för det redan utbetalda arvet efter den biologiska föräldern.

Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (669)
2021-10-11 Styvmors syster tar egendom ur dödsboet - vad gäller?
2021-10-01 Behöver jag jämka för att få laglott?
2021-09-29 Kan skulder ärvas?
2021-09-28 Vad utgör lösöre och vad händer om en dödsbodelägare vägrar att skriva på arvskiftet?

Alla besvarade frågor (96428)