Måste en viss person på myndigheten svara?

Om jag sänder ett e-post till en myndighets huvudbrevlåda (exempelvis: huvudkontoret@myndighet.se) och däri brevet skriver: "Till person X"

Är det då okej för myndigheten att person Y i stället svarar på frågan och synpunkten det gäller? Och om så är fallet, måste de även skicka vidare brevet till person X eller är det okej att brevet inte ens når person X?

Jag skickade enigt detta och skrev "Till X" och fick sedan svar från Y, och jag har ingen aning om X ens har fått brevet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Myndigheternas verksamhet regleras av förvaltningslagen (FL).

Av 6 § FL framgår att myndigheten ska lämna hjälp i lämplig utsträckning till den enskilde och att detta ska ske utan onödigt dröjsmål. Det innebär normalt att någon form av svar lämnas. En handling anses vidare ha inkommit till en myndighet när handlingen når myndigheten eller en behörig befattningshavare (22 § FL).

Några lagstadgade krav på att en viss person hos myndigheten ska svara finns dock inte.

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000