FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt31/08/2021

Måste en vårdnadshavare medverka till barnets umgänge med den andra föräldern?

Hej.

Jag har ett barn på 12år tillsammans med en pappa som valt ett liv med missbruk och kriminalitet. Det har varit stökigt genom åren (socanmälningar osv) och för ett par år sen fick jag ensam vårdnad, (någon umgängesrätt togs aldrig upp). Barnet har aldrig bott längre perioder med sin pappa utan de har träffats sporadiskt genom åren främst på pappans villkor. Pappan har nu avtjänat ett i raden av fängelsestraff med behandling. Han kom ut för ett år sen. Sen dess har de träffats 2 ggr. De har nästan daglig kontakt med telefon och jag har sporadisk kontakt med pappan. Sist vi talade fick jag kännedom att han fått återfall och jag förklarade då att innan de kan ses bör han få ordning på sin situation, boende mm. Han har nu hört av sig och vill träffa barnet då allt är bra nu, boende jobb. Detta scenario är upprepande och slutar ofta med återfall så småningom. Han säger att han har rätt att träffa sitt barn då situationen nu är under kontroll efter han pratat med familjerätten. Vad kan jag göra? Hur ska jag agera?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Barnets föräldrar har som huvudregel ett gemensamt ansvar för att umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses. Samtidigt ska barnets bästa vara avgörande i frågor som rör umgänge, umgänget är till för barnet och ska inte utdömas på ett sådant sätt att det strider mot barnets välmående och säkerhet.

På talan av den föräldern som vill umgås med sitt barn får rätten besluta om umgänget mellan barnet och den föräldern. Föräldrarna har även en möjlighet att avtala om umgänget, ett skriftligt avtal som godkänns av socialnämnden får samma rättsverkan som en dom (6 kap. 15 a § föräldrabalken).

Barnets bästa ska vara avgörande när rätten tar ställning i umgängesfrågan. Umgänget kan ske på olika sätt, anser man att det i nuläget inte finns förutsättningar för ett umgänge där barnet själv träffar föräldern kan umgänget till en början ske med hjälp av ett så kallat umgängesstöd. Umgängesstödet utses av socialnämnden och ska medverka vid umgänget under en viss tid. För att umgänge med hjälp av ett umgängesstöd ska vara aktuellt bör umgänget inom en överskådlig framtid kunna ske utan umgängesstöd (6 kap. 15 c § föräldrabalken). Umgänge behöver inte enbart ske genom fysiska träffar utan kan även hållas via exempelvis telefonkontakt eller videosamtal.

Som huvudregel bör du medverka till att barnet träffar sin pappa. Om du känner att pappan inte är pålitlig runt barnet och att barnet kan komma till skada behöver du inte gå med på ett fysiskt umgänge utan då får pappan vända sig till domstol för att få umgänget fastställt. Familjerätten i er kommun kan via samarbetssamtal hjälpa er att komma överens i umgängesfrågan. Beslutar domstolen att pappan har rätt till ett visst umgänge måste du följa domstolens dom för att inte göra dig skyldig till umgängessabotage.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria RuzbarskyRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”