Måste en vårdnadshavare fråga sina barn om att få dricka alkohol?

2020-08-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Min svägerska ligger i vårdnadstvist efter att skilsmässan mellan henne och hennes man är klar. Han har gjort allt för att trycka ner henne mm. Nu har han sagt till den 12-åriga dottern att det finns en lag som säger att vårdnadshavare måste fråga sina barn om att dricka alkohol (nu pratar vi om ett glas vin till maten o dyl och inte något stort festande). Vad gäller? Vill få en rätsida på det här då min svägerska redan är så nedtryckt och orkar inte säga emot. Hänvisa mig gärna till någon paragraf el dyl om det finns någon sådan. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara frågan finns i Föräldrabalken (FB).

Finns det något lagrum som säger att en vårdnadshavare måste fråga sina barn om att få dricka alkohol?

Det finns inget lagrum som säger att en vårdnadshavare måste fråga sina barn om att få dricka alkohol.

Däremot finns flera stadganden i Föräldrabalken som beskriver barns rättigheter. Exempelvis har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. Åtgärder som rör barnet ska vägas mot barnets ålder och mognad (6 kap. 1 § FB). Barn ska få den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter (6 kap. 2 § 2 st. FB). Dessa rättigheter har däremot ingenting att göra med barnens bestämmanderätt över en vårdnadshavares alkoholkonsumtion.

Avslutningsvis vill jag önska din svägerska lycka till. Du kan hälsa henne att det inte finns något föreskrift eller lagrum som ger stöd åt hennes blivande ex-mans påståenden.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att skriva en till!

Vänligen,

Julia Persson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1649)
2021-03-05 Har mor- och farföräldrar en rätt att träffa sina barnbarn?
2021-03-04 Hur får man gemensam vårdnad om man inte är gifta?
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (89960)