Måste en parkeringsvakt skriva en parkeringsanmärkning om denne ser en överträdelse av parkeringsreglerna?

En granne ringer kommunen och ber de komma och bötfälla en avställd bil som står på rätt sida men i fel färdriktning. Kommunens p-bolag åker dit och bötfäller bilen. Är inte p-bolaget skyldiga att då även ge p-bot till andra uppenbara trafikförseelser som tex andra felparkerade bilar när de bötfäller den bil som grannen anmält? Eller "räcker" det att de bötfäller endast den felparkerade bilen eftersom de enbart åkte till platsen pga klagomål.

Vad jag vill komma åt är om det tex går att hävda selektivt bötfällande eller liknande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Det finns ingen skyldighet för parkeringsbolag att utfärda en parkeringsanmärkning (p-bot). Lagen föreskriver endast att en parkeringsvakt får meddela en p-bot om fordon har stannat eller parkerats i strid mot föreskrifter. Lagen stadgar alltså inte att en parkeringsvakt ”ska” eller ”måste” utfärda en p-bot. 5 § Lag (1976:206) om felparkeringsavgift

Det enda möjligheten jag kan tänka mig kan vara aktuellt i det här fallet är ifall antingen kommunen har upphandlat tjänsten av t.ex. något vaktbolag, det skulle då kunna vara avtalat att alla felparkerade bilar måste "lappas". Det kommer dock bli väldigt svårt att bevisa och det hjälper ju knappast dig i det här fallet. Dessutom kan det ju vara så att parkeringsbolaget var tvungna att prioritera andra bilar som var parkerade på ett direkt trafikfarligt sett.

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar.

Med vänlig hälsning

Erik JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo