Måste en ny god man efter byte godkännas av överförmyndaren och tingsrätt?

FRÅGA
Hej Om en godman ersätts med en annan, behöver tingsrätten godkänna den nya eller räcker att överförmyndarmyndigheten beslutar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, även tingsrätten måste ha godkänt den nya gode mannen

Trots att det i grunden är tingsrätten som fattar beslut om godmanskap, så kan överförmyndaren i kommunen ensam fatta beslut om byte av god man.

Om överförmyndaren fattar beslut om byte av god man, så behövs inte tingsrättens godkännande för att beslutet avseende bytet ska bli giltigt. Däremot krävs givetvis att den nya goda mannen blivit godkänd att inneha uppdraget av överförmyndaren och tingsrätten.

Den nya gode mannen måste alltså alltid ha godkänts av både överförmyndaren och tingsrätten för att få inneha uppdraget. Om den nya gode mannen redan är godkänd av tingsrätten när bytet går igenom, så behövs inte tingsrättens godkännande igen, men däremot om den nya gode mannen inte godkänts att inneha uppdraget sedan tidigare.

Några avslutande ord

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fin avslutning på helgen!

Med vänliga hälsningar,

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (450)
2020-08-06 Vem avgör om en person behöver en förvaltare?
2020-08-05 Kan en förvaltare besluta i ärenden utan den enskildes samtycke?
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?

Alla besvarade frågor (82767)