Måste en förälder se till att det finns kvar ett arv till sina barn- så att de kan få ut sin laglott?

FRÅGA
Kan jag polisanmäla min far om han bryter mot 7 kapitlet paragraf 3 min far vägrar att ge mig något och gör sig av med allt han har på banken och allt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I din fråga så har du inte nämnt vilken lag som du syftar på när du skriver att "han bryter mot 7 kap. 3§". Jag tolkar det dock som att du menar att din far bryter mot 7 kap. 3§ Ärvdabalken, som handlar om laglotten vid arv.

Om jag inte har tolkat dig rätt så är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller ringa våran telefonrådgivning vilken också är gratis.

Svar:

Din far har rätt att göra vad han vill med sina tillgångar medans han lever- även att leva upp allt och därmed lämna noll kronor efter sig vid sin bortgång. Därmed kan du tyvärr inte kräva att han ska behålla pengar så att du senare kan ärva dem.

Det lagrum du nämner är tyvärr inte tillämpligt medans din far lever. Det lagrummet används om din far har gått bort och hans tillgångar har fördelats på ett sätt så att du inte får ut din laglott. Då får du påkalla jämkning av testamentet om det skulle bli aktuellt. Det gör du genom att framställa ditt krav till de andra testamentstagarna, alternativt genom att väcka talan mot dem. Detta måste du göra inom sex månader ifrån det att du erhållit testamentet.

Polisen har dock aldrig med saken att göra, varken nu när din far lever eller om han skulle gå bort och din laglott har kränkts genom ett testamente.

Vad är en laglott?

En laglott är hälften av vad arvslotten skulle ha varit enligt ärvdabalken (7 kap. 1§ Ärvdabalken). Saker som påverkar hur stor andel av din fars tillgångar vid hans bortgång som skulle vara din arvslott och laglott är följande:

-om han är gift

-om du i sådana fall är särkullbarn eller om han är gift med din mor

-om han har flera barn

-Om han har skrivit ett testamente (kan inkräkta på arvslotten, men inte på laglotten)

Då jag inte vet svaret på dessa frågor så kan jag inte berätta hur det ser ut för dig. Däremot kommer jag ge två hypotetiska exempel här under. I båda exemplen så utgår jag ifrån att din far inte har skrivit något testamente.

Som exempel kan jag dock svara på vad din arvslott och laglott skulle vara om din far är ogift och att du är hans enda barn så skulle det se ut såhär:

-Din arvslott skulle då vara 100% av hans tillgångar

-Din laglott skulle då vara 50% av hans tillgångar

Om din far istället skulle vara ogift men ha dig och ett barn till så skulle det se ut såhär:

-Din arvslott skulle då vara 50%

-Din laglott skulle då vara 25%

7 kap. 3§ Ärvdabalken – En bröstarvinges rätt att kräva jämkning av ett testamente för att få ut sin laglott

Det lagrum som du nämner i din fråga är tyvärr inte tillämpligt medan din far lever. Utan det lagrummet är först aktuellt vid hans bortgång, om han skulle ha testamenterat bort en större del av sina tillgångar än vad han får- vilket innebär att han måste ha testamenterat bort så mycket att du inte kan få ut din laglott. Så detta är därmed inget lagrum som kan vara aktuellt att använda på något vis medan din far fortfarande lever.

Om det skulle vara så att din fars eventuella testamente bryter mot denna paragraf så kan du efter hans bortgång påkalla jämkning av testamentet. Det gör du däremot inte genom en polisanmälan. Du påkallar jämkning genom att antingen ge ditt anspråk till de eller den testamentstagare som har ärvt mer än de ska enligt laglotts regeln eller väcka talan mot den/de testamentstagare som det gäller. Detta måste du göra inom sex månader ifrån det att du har erhållit testamentet.

Måste en förälder spara tillgångar så att man får sin laglott?

Medan en förälder är i livet så har hen rätt att göra vad den vill med sina tillgångar. Det innebär att din far har rätt spendera varenda krona som han äger medans han fortfarande lever. Tyvärr så finns det nämligen ingen regel som säger att din far måste se till att det finns kvar ett arv till dig.

Jag förstår att det kan bli förvirrande när du läser reglerna kring laglott i ärvdabalken. Dessa regler blir dock enbart aktuella om det finns några tillgångar kvar när din far gått bort och om tillgångarna då fördelats på ett sätt så att du inte kan få ut din laglott.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (910)
2021-04-21 Kan en efterlevnadspension utmätas för arvtagarens skulder?
2021-04-20 Har syskonbarn till en avliden rätt att veta vad kvarlåtenskapen består i?
2021-04-11 Ska en kapitalförsäkring gå till förmånstagaren utan att först täcka dödsboets skulder?
2021-04-09 Fördelning av kvarlåtenskap

Alla besvarade frågor (91411)