FrågaAVTALSRÄTTAvtal23/04/2019

Måste en butiksförsäljare ingå ett avtal med en kund?

Kan en butiksförsäljare neka en kund ett köp om denna har starka misstankar om att kunden tex tänker begå ett brott? Exempel: man jobbar i en järnaffär och hör kunder prata bakom en hylla om vilken bultsax de kan använda och inte använda för att få upp lås för att stjäla saker. Kan man då neka denna kund att köpa bultsaxen?

Eller om man jobbar i tex en ica butik och det kommer in en jätte berusad person (så pass att personen knappt kan stå på benen) kan man då neka denna kund att köpa öl?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller om en butiksförsäljare måste ingå försäljningsavtal med en kund. Som huvudregel gäller avtalsfrihet vilket betyder att en butiksförsäljare själv bestämmer vem denne vill ingå avtal med. En butiksförsäljare måste alltså inte sälja en bultsax om han eller hon misstänker att kunden kommer använda produkten till brott. Även en matbutik kan vägra en berusad kund att köpa öl.

Det finns undantag från avtalsfriheten. Detta kallas för kontraheringsplikt och innebär att en part måste ingå ett avtal. Detta är specialreglerat och gäller framförallt när den som vill sluta avtal har ett särskilt behov eller står i beroendeställning till näringsidkaren. Detta gäller till exempel vid konsumentförsäkringar då ett försäkringsbolag inte får vägra en konsument att teckna en försäkring som försäkringsbolaget normalt tillhandahåller allmänheten (se 11 kap. 1 § försäkringsavtalslagen). Kontraheringsplikt gäller även vid rättsliga monopol såsom serviceverksamhet som stat och kommun tillhandahåller. Kontraheringsplikt kan även gälla utan att det är reglerat i lag, till exempel om en näringsidkare har en monopolliknande ställning på marknaden.

Tilläggas bör att en butiksförsäljare inte kan neka en kund att köpa något på diskriminerande grunder såsom "ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, gränsöverskridande identitet eller uttryck" (16 kap. 9 § brottsbalken).

Om du sett eller hört något som kan hjälpa polisen att stoppa, upptäcka eller utreda ett brott kan du ringa polisen på 114 14 eller tipsa via deras hemsida. Läs mer här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning