Måste en boutredningsman anmäla ett brott som den får kännedom om?

2021-06-30 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag har en syster som genomgår en smutsig skilsmässa. Nu är en Bodelare utsedd av Tingsrätten. I möte med Bodelare uppvisar exmaken ett ändrat dokument (inte äktenskapsförord utan ett avtal om att min syster avstår viss förmögenhet) , om detta dokument skulle gälla i dess nya form skulle det innebära att min syster går miste på ett belopp om nära två miljoner kronor. Det syns att dokumentet är ändrat. Min fråga är, har Bodelare krav på sig att anmäla brott. Som jag ser det rör det sig om urkundsförfalskning.Med vänlig hälsning!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk lag finns det ingen anmälningsplikt avseende brott som redan har begåtts, däremot har man en skyldighet att anmäla brott som är pågående. Om man underlåter att anmäla ett pågående brott kan man dömas för underlåtenhet att avslöja brott enligt 23 kap 6 § brottsbalken. Man behöver bara anmäla ett pågående brott under förutsättning att anmälan kan göras utan fara för dig eller din familj. Underlåtenhetsbrottet aktualiseras enbart för vissa brott, typiskt sett grövre brott såsom misshandel och mord. Det ska finnas stadgat i lagtext att underlåtenhet att avslöja ett visst brott kan innebära ansvar enligt 23 kap 6 § brottsbalken för att underlåtenshetsbrottet ska kunna aktualiseras. Typiskt sett gör man alltså inte sig skyldig till något brott om du inte gör en anmälan till polisen efter att ha fått kännedom om ett brott som redan är begånget.

För att avgöra om man är skyldig att anmäla ett brott måste man titta bland de sista paragraferna i det kapitel där brottet som begåtts finns angivet. Där kan man sedan utläsa om brottet omfattas av skyldigheten att avslöja brott i 23 kap 6 § brottsbalken.

För att ta ditt exempel med urkundsförfalskning så får man gå till 14 kap 3 § i brottsbalken där urkundsförfalskning finns reglerat. I 14 kap 13 § brottsbalken finns bestämmelsen om underlåtenhet att avslöja brott i vissa fall. I denna paragraf anges det inte att det är brottsligt att underlåta att avslöja urkundsförfalskning. Detta betyder således att boutredningsmannen inte har någon skyldighet att anmäla brottet. Detta innebär naturligtvis inte att din syster inte kan anmäla brottet om hon så önskar.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96471)