Måste en bostadsrätt som ärvs av flera säljas eller finns det andra alternativ?

FRÅGA
Hej!Min pappa har bott inneboende hos sin mor i flera år och tagit hand om henne. Han är skriven på adressen och hon äger bostadsrätten. Hon har nu avlidit och jag undrar då vad som händer, om min pappa tvingas flytta direkt då de finns två syskon till som ska ärva henne. Deras gemensamma far är sedan många år död.
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Svaret på din fråga beror faktiskt på relationen mellan din far och hans syskon samt deras ekonomiska situationer.
Det är nämligen upp till arvtagarna att bestämma vad som kommer hända med bostadsrätten eftersom de ärver bostadsrätten tillsammans.

Det vanliga är antagligen att en bostadsrätt som ärvas av tre personer säljs av för att sedan istället fördela pengarna mellan de tre. Det är ju uppenbart enklare att dela på pengarna än att faktiskt bo tre stycken i en lägenhet. Det finns dock inget som förhindrar att personerna faktiskt kommer fram till en annan lösning. Det finns således flera potentiella lösningar här.

Alla tre syskonen har pengar och kommer bra överens:
Låt alla tre personerna behålla lägenheten tillsammans samtidigt som din pappa får bo där och betala driftskostnader till den del det känns rimligt. Ett alternativ här är att din pappa faktiskt betalar hyra till sina syskon för att få nyttja deras egendom för att göra dem mer villiga att acceptera att han bor där. När flera personer äger en sak tillsammans gäller Lag om samäganderätt från 1904. Den kan vara lite svårläst men kort sagt gäller att alla delägare skall vara överens om hur det man äger ska skötas och vad som skall hända med det. Om man inte kommer överens kan en av personerna kräva att egendomen säljs. Det gäller alltså att delägarna är överens om hur bostadsrätten skall förvaltas.

Ekonomiskt i dagsläget är detta förmodligen det enklaste alternativet. Det innebär dock att man när någon av de tre syskonen dör ställs inför ett problem igen eftersom lägenheten då ägs gemensamt av tre personer och arvtagarna till någon av dem kanske inte vill ha lägenheten och då kräver att den säljs. Det är ju inte säkert att din pappas syskons barn vill vara delägare i en lägenhet där din pappa bor när de kan sälja den och få en ansenlig summa i handen istället.

Det finns alltså en klar fördel i det här om man ser på kort sikt, men på längre sikt vid senare arv medför det här komplikationer som kanske inte är optimala. Det hela beror dock på syskonens inställning, hur nära de är, osv. I det här alternativet är det viktigt att man faktiskt skriver tydliga avtal för att vara säker på vad man kommer överens om.

Ett syskon vill absolut sälja lägenheten men två kommer överens:
Här finns egentligen samma möjlighet som ovan, men här innebär det att de två syskon som vill ha kvar lägenheten köper ut den som vill sälja redan i samband med arvskiftet. I det långa loppet gör detta att komplikationerna senare vid framtida dödsfall minskar samtidigt som de kortsiktiga ekonomiska kostnaderna blir högre.

Syskonen kommer inte överens alls:
Det här alternativet innebär att din pappa för att kunna bo kvar behöver köpa ut sina syskon och därmed ensam äga bostadsrätten. Det här kan självklart vara ekonomiskt tungt men i det långa loppet är det antagligen det bästa alternativet eftersom det minskar senare komplikationer då det faktiskt bara är du och syskon till dig som skall ärva.

Om detta alternativ inte går av rent ekonomiska skäl för din pappa så finns det en annan lösning här där du och eventuella syskon till dig faktiskt går in och köper de delar av lägenheten som din pappas syskon ärver. Det innebär att din pappa kommer äga en tredjedel som han får genom arv samtidigt som du och eventuella syskon äger resten. Det här skapar heller inte problem vid senare arv eftersom du och syskon då helt enkelt får även din pappas tredjedel av lägenheten. Det är också enklare rent ekonomiskt för er att köpa deras delar av bostadsrätten än att köpa hela.

Det är av skattemässiga skäl lämpligt att din pappa även i det här alternativet äger en tredjedel eftersom han annars kommer behöva betala vinstskatt på en försäljning till dig. Om han fortsätter äga en tredjedel skjuts dock den skatten upp till senare, vilket brukar vara önskvärt.

Mitt råd:
Försök att bli delägare i lägenheten med din pappa om det inte är så att din pappa faktiskt kan köpa ut sina syskon ur den och bli ensam ägare. Det är ju faktiskt enklast om den inte samägs alls. Om det inte finns ekonomi för de här två alternativen kan man däremot börja fundera på om någon slags avtal med syskonen om att fortsätta äga bostadsrätten tillsammans och hyra ut den till din pappa är en bra möjlighet.

Tyvärr blir mitt svar inte särskilt konkret eftersom det finns så många olika möjligheter här, men jag hoppas att detta iallafall ger dig och din pappa lite vägledning om vilka möjligheter ni har att på olika sätt låta din pappa bo kvar i lägenheten även i fortsättningen.

Lycka till och behöver du vidare hjälp med juridiska frågor är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Jonas P. Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (886)
2021-01-18 Fördelning av arv efter båda makarnas död
2021-01-14 Har vi någon rätt att ärva del av huset trots att pappa har gett bort sin halva?
2021-01-07 Vad händer med aktieinnehavet om en medlem i aktieklubb avlider?
2020-12-31 Särbor och arv

Alla besvarade frågor (88316)