Måste en bodelning vid samboförhållande?

Bodelning vid samboseparation

Den ena partnern flyttar och vill att det det snabbt blir klart.

Huset, bohag., bil ägs gemensamt, men kommer ej överens.

Måste det vara bodelning!

Tack för svar!

Farmor

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 § sambolag (2003:376) (SamboL) utgöt sambornas gemensamma bostad och bohag samboegendom om det förvärvats för gemensam användning och inget av undantagen i 4 § eller 9 § SamboL gäller. 4 § SamboL undantag gäller egendom som har villkor om att de skulle vara den ena sambons enskilda egendom. 9 § SamboL säger att sambor får avtala om att bodelning inte ska ske eller viss egendom inte ska ingå i bodelning. Då inget av detta undantag verkar aktuella i ert fall går jag vidare.

I 8 § första stycket SamboL står att när ett samboförhållande upphör av annat skäl än äktenskap ingång skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördela mellan dem genom bodelning. En begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde, enligt 8 § andra stycket SamboL.

Enligt 26 § Sambolagen är bestämmelserna i 17 kap. 1, 2 och 4–9 §§ samt 18 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) tillämpliga även vid tvist mellan sambor. Vad som där sägs om makar skall även gälla sambor. Enligt 17 kap 1 § ÄktB ska, om makarna/samborna inte kan enas om en bodelning, domstolen på ansökan av make/sambo utse någon att vara bodelningsförrättare. I 17 kap 2 §. Kommer samborna inte överens om vem som ska bo kvar i huset kan domstol besluta om det, enligt 28 § första stycket SamboL.

Alltså som huvudregel behövs inte en bodelning göras vid ett samboförhållande, utan det är enbart om ena sambon begär det. Kan de inte enas om vad som ska ingå vid en eventuell bodelning kan domstolen bestämma att en bodelningsförrättare ska utses.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper KrögerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning