Måste en bil värd 25 000 kr säljas, om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna med 80 000 kr?

FRÅGA
Hej!Om skulderna i ett dödsbo överstiger tillgångarna med 80.000 sek och det finns en bil värd ca 25.000 sek måste den då säljas för att reglera en del av skulderna? MvhL
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skulder som en avliden har vid dödstillfället betalas av dödsboet, enligt 21 kap. ÄB. Skulle skulderna i ett dödsbo överstiga tillgångarna kommer de helt enkelt inte att kunna betalas. Dödsbodelägare och arvingarna ärver inte några skulder.

Skulderna betalas av dödsboet till den del det finns tillgångar, vilket innebär att värdet på bilen måste tas med. I övrigt avskrivs skulden.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (929)
2021-06-11 Arvsrätten vid adoption
2021-06-09 Vem får lösa in en utbetalningsavi till ett dödsbo?
2021-06-08 Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar
2021-06-07 Är mina barn dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93111)