Måste en 18- åring som går gymnasiet betala hyra till föräldrar?

2019-06-19 i Barnrätt
FRÅGA
HejHar en 18 årig son som går i gymnasium. Hans pappa har nu sagt att han ska betala hyra hos honom eftersom han sommarjobbar. Dom pengarna var tänkt till hans körkort som han ska betala, så undrar bara, kan man verkligen kräva betalt av en som fortfarande går på gymnasiumet. Jag anser INTE att man kan. Har försökt hitta på nätet men där står ju bara ifrån 20 år. Behöver ha en tydlig text som jag kan skicka till honom där det står.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Som jag förstått det kommer ditt barn fortsätta gymnasiet efter sommaren. I så fall har du helt rätt i att hyra inte kan krävas av ditt barn. Om barnet har fyllt 18 år men fortfarande går i grundskolan eller gymnasiet så måste föräldrarna fortsätta försörja barnet tills barnet blivit klar med skolan. Detta är en lag och kan läsas i Föräldrarbalken 7 kap 1 § där det uttrycks ''Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år.''

Jag hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll